Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Η δράση ξεκινά στις 15 Ιουλίου.
Η δράση ξεκινά στις 15 Ιουλίου.

Τα ΚΑΦΑΟ του δήμου Αλεξανδρούπολης θα μετατραπούν σε... έργα τέχνης!

14-06-2023

Χρώμα και ζωντάνια θα αποκτήσουν τα γκρι κουτιά "ΚΑΦΑΟ" του δήμου Αλεξανδρούπολης μετά  από ανοιχτή πρόσκληση που απεύθυνε ο δήμος προς καλλιτέχνες, προκειμένου να μετατρέψουν σε έργα τέχνης τα TSERP - ΚΑΦΑΟ (υπαίθριους κατανεμητές τηλεφωνίας) στον αστικό ιστό της.

Η παρούσα δράση εστιάζει στη μεταμόρφωση των TSERP - ΚΑΦΑΟ σε έργα τέχνης, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνεται η τέχνη στον αστικό ιστό. Το γκρίζο κουτί γίνεται καμβάς για τους καλλιτέχνες έχοντας ως στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και κατ̛ επέκταση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Αναλυτικά, οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την πρότασή τους, με ελεύθερο θέμα, που θα αφορά το στοιχείο «TSERP - ΚΑΦΑΟ» (και όχι για ένα συγκεκριμένο TSERP - ΚΑΦΑΟ) σε ένα αρχείο PDF που θα περιλαμβάνει:

Σύντομο βιογραφικό (maximum 150 λέξεις)
Περιγραφή της ιδέας (maximum 150 λέξεις)
1 έως 2 σκίτσα σε κλίμακα (επιθυμητή η 1:20)
Ο κάθε καλλιτέχνης μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μια προτάσεις και η τελική επιλογή των έργων μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια προτάσεις από κάθε καλλιτέχνη.

CRUSTA

Θα καλυφθεί το κόστος όλων των υλικών, τα οποία οι καλλιτέχνες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι, για να αναπτύξουν το έργο τους.

Η πρόσκληση αφορά μόνο τις εμφανείς επιφάνειες των TSERP - ΚΑΦΑΟ (συνήθως 4 τον αριθμό). Ενδεικτικές διαστάσεις είναι 218 εκ. ύψος, 320 εκ. πλάτος και 57 εκ. βάθος. Το τελικό έργο που θα υλοποιηθεί δεν μπορεί να έχει σημαντική απόκλιση από την πρόταση που θα υποβληθεί, εκτός από τις απαραίτητες προσαρμογές για την επιφάνεια του συγκεκριμένου TSERP - ΚΑΦΑΟ.

Το θέμα της πρόσκλησης είναι ελεύθερο. Όποιοι καλλιτέχνες επιθυμούν, μπορούν να εστιάσουν τις προτάσεις τους στη θεματική: Μέλλον – Άνθρωποι – Νερό. Η δράση αφορά τη δημιουργία έργων σε συγκεκριμένο τμήμα εντός των ευρύτερων ορίων της περιοχής στην οποία εκτείνεται η δράση.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε καλλιτέχνες που θα χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνικές όπως graffiti art - stencil, ζωγραφική, κλπ, μέσα τα οποία είναι κατάλληλα για εξωτερικό χώρο και αντέχουν σε διάφορες καιρικές συνθήκες. Μετά τη δημιουργία του έργου, θα εφαρμόζεται ειδική επίστρωση αντιγκραφίτι για την προστασία του. Οι σχεδιαστικές προτάσεις θα επιλεχθούν από 6μελή επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προστατευθεί η λειτουργικότητα του στοιχείου (κλειδαριές κλπ.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο email: fkats@alexpolis.gr μέχρι τις 5 Ιουλίου 2023. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551350189

Η δράση ξεκινά στις 15 Ιουλίου.