Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Κάθε ανεμογεννήτρια (Α/Γ) θα έχει ονομαστική ισχύ 5 MW, πτερωτή τριών πτερυγίων, διαμέτρου 132 μέτρων και μεταλλικό πυλώνα, ύψους 134 μέτρων, εντός τριών πολυγώνων.
Κάθε ανεμογεννήτρια (Α/Γ) θα έχει ονομαστική ισχύ 5 MW, πτερωτή τριών πτερυγίων, διαμέτρου 132 μέτρων και μεταλλικό πυλώνα, ύψους 134 μέτρων, εντός τριών πολυγώνων.

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: «Πράσινο φως» από το ΥΠΕΝ για νέο αιολικό 40 MW στην Ορεστιάδα

25-02-2024

Το «πράσινο φως» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξασφάλισε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για ένα νέο μεγάλο project αιολικής ενέργειας στον περιοχή του Έβρου.

Ειδικότερα, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) "Μαύρη Πέτρα" ισχύος 40 MW στη θέση «Μαύρη Πέτρα» στον Δήμο Ορεστιάδας – Π.Ε. 'Εβρου», σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προτάθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και των γνωμοδοτήσεων των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αρχική ισχύς του έργου ήταν 45 MW και θα περιλάμβανε 9 ανεμογεννήτριες, αλλά στη συνέχεια η ισχύς μειώθηκε στα 40 MW και ο αριθμός των ανεμογεννητριών σε 8.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην ΑΕΠΟ, ο ΑΣΠΗΕ και τα συνοδά του έργα υπάγονται διοικητικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, στον Δήμο Ορεστιάδας και συγκεκριμένα στην Κοινότητα Πετρωτών της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου. Ο ΑΣΠΗΕ θα αποτελείται από 8 ανεμογεννήτριες αντί για 9 που προέβλεπε ο σχεδιασμός του έργου, σύμφωνα με τον φάκελο της ΜΠΕ καθώς καταργήθηκε η μία ανεμογεννήτρια λόγω σχετικής γνωμοδότησης του Γ.Ε.ΕΘ.Α..

VW Τερζενίδης

Κάθε ανεμογεννήτρια (Α/Γ) θα έχει ονομαστική ισχύ 5 MW, πτερωτή τριών πτερυγίων, διαμέτρου 132 μέτρων και μεταλλικό πυλώνα, ύψους 134 μέτρων, εντός τριών πολυγώνων.

Σημειώνεται ότι κατά την κατασκευή του ΑΣΠΗΕ δεν θα χρησιμοποιηθούν δανειοθάλαμοι καθότι υπάρχει περίσσεια υλικού, σύμφωνα με το εκπονηθέν ισοζύγιο χωματισμών του έργου. Ως προσωρινοί χώροι απόθεσης υλικών αλλά και ως εργοταξιακοί χώροι θα χρησιμοποιηθούν οι πλατείες των Α/Γ, ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιηθεί ως εργοταξιακός χώρος και το γήπεδο του οικίσκου ελέγχου (χώρος κέντρου ελέγχου), έκτασης περίπου 4.003,60 τ.μ.