Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
Παναγιώτης Καλακίκος

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ξεκινά η αντιπυρική περίοδος στον Έβρο
Ξεκινά η αντιπυρική περίοδος στον Έβρο

Την Πρωτομαγιά ξεκινά η Αντιπυρική περίοδος στον Έβρο

28-04-2017

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης, ως Διοίκηση Πυρ/κων Υπηρεσιών του Νομού Έβρου, ενημερώνει τους πολίτες για την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου την 1η ΜΑΙΟΥ 2017.

Σας γνωρίζουμε ότι την 1η ΜΑΪΟΥ 2017 αρχίζει η φετινή αντιπυρική περίοδος, η οποία τελειώνει την 31η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016. Οι ιδιοκτήτες νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών χώρων και λοιπών ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται στην αποψίλωση –καθαρισμό, καθώς και την απομάκρυνση της βλάστησης και τυχόν άλλων καυστών υλικών, σκουπιδιών κ.λ.π., προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς (Πυροσβεστική Διάταξη υπ΄αριθ.4/2012).

Επίσης, με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται το άναμα φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, όπως και η χρήση ηλεκτρικών συσκευών για εργασίες,  που μπορεί να αποτελέσουν αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς (χρήση τροχού, ηλεκτροκόλησης κ.λ.π.).(Πυρ/κή Διάταξη 9Α/2005).

Παρακαλούνται οι συμπολίτες μας & οι αγρότες του Νομού μας, να λάβουν σοβαρά τις απαγορεύσεις που προαναφέρθηκαν ,όπως ήδη έχουν κάνει  με συνέπεια ,όλα τα τελευταία χρόνια, προκειμένου  και φέτος να μην γίνουν υπαίτιοι πρόκλησης πυρκαγιών, με πιθανά ανυπολόγιστες καταστροφές για τον τόπο  και τις περιουσίες μας.

Οι παραβάτες των ανωτέρω Πυρ/κών Διατάξεων(4/2012, 9/2000 & 9 Α /2005), τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 433 & 458 του Π.Κ. αντίστοιχα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ 199