Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου

27-11-2022

Μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας των αρχαιρεσιών του Ι.Σ.Ε. που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Οκτωβρίου 2022 και την οριστική επικύρωση του αποτελέσματος από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 308 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5), το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου κατά τη συνεδρίασή του στις 24/11/2022 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: