Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών & το Αριστοτέλειο στο πλευρό του ΔΠΘ: ένα μεγάλο & κοινό "όχι"

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών & το Αριστοτέλειο στο πλευρό του ΔΠΘ: ένα μεγάλο & κοινό "όχι"

12-12-2018

Στο πλευρό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στέκονται τα δύο μεγαλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας, για το ζήτημα ίδρυσης της 4ης Νομικής Σχολής.

Οι Κοσμήτορες των Νομικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, με την οποία: «εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση αρνείται να προκηρύξει θέσεις ΔΕΠ στις υπάρχουσες Σχολές, με αποτέλεσμα την αποψίλωσή τους, μειώνοντας ταυτοχρόνως την χρηματοδότησή τους επικαλούμενη έλλειψη χρημάτων, την ίδια αυτή στιγμή ανακοινώνει την ίδρυση μιας νέας Νομικής Σχολής, για την στοιχειωδώς αξιοπρεπή συγκρότηση της οποίας θα χρειαστούν πολλαπλάσιες δαπάνες».

Το ζήτημα ίδρυσης της 4ης Νομικής Σχολής πρόκειται να συζητηθεί στην επόμενη Σύνοδο των Πρυτάνεων στις 14/12, ενώ ο Πρύτανης του ΔΠΘ Αλ.Πολυχρονίδης δήλωσε πως πρόκειται να μιλήσει στον Υπουργό Παιδείας.

Την ίδια στιγμή στη Θράκη έχει ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων, με 3ημερη αποχή των δικηγόρων, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, και προσωρινή αναστολή όλων των ακαδημαϊκών τμημάτων του ΔΠΘ.

Ο Πρύτανης του ακαδημαϊκού ιδρύματος της Θράκης έχει ήδη ζητήσει και την μέριμνα της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την οικονομική ενίσχυση του Πανεπιστημίου, αφού ο προϋπολογισμός του 2019 καθιστά τη λειτουργία του οριακή.

Διαβάστε το ψήφισμα στήριξης από το ΕΚΠΑ & το ΑΠΘ:

Οι Κοσμητείες της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση νέας νομικής σχολής, εξέδωσαν το ακόλουθο ψήφισμα:

Οι Νομικές Σχολές του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ, ενστερνιζόμενες και υλοποιώντας εμπράκτως τις αρχές της αξιοκρατίας και της ευγενούς άμιλλας, διακρίθηκαν και διακρίνονται για το εκπαιδευτικό και το ερευνητικό τους έργο σε διεθνές επίπεδο, παρά την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται και την έλλειψη ουσιαστικής υποστήριξής τους από την πλευρά της πολιτείας.

Εκφράζουν όμως τη λύπη τους για το γεγονός ότι την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση αρνείται να προκηρύξει θέσεις ΔΕΠ στις υπάρχουσες Σχολές, με αποτέλεσμα την αποψίλωσή τους, μειώνοντας ταυτοχρόνως την χρηματοδότησή τους επικαλούμενη έλλειψη χρημάτων, την ίδια αυτή στιγμή ανακοινώνει την ίδρυση μιας νέας Νομικής Σχολής, για την στοιχειωδώς αξιοπρεπή συγκρότηση της οποίας θα χρειαστούν πολλαπλάσιες δαπάνες.

Εάν η πολιτεία ενδιαφέρεται για τη βελτίωση των συνθηκών της έρευνας και της διδασκαλίας, κρίνει δε ότι υφίσταται σχετική δημοσιονομική  δυνατότητα, επιβάλλεται να μεριμνήσει αμέσως ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των υφιστάμενων σχολών και ενδεικτικώς : να επανέλθει κανονικότητα στις προσλήψεις νέου διδακτικού προσωπικού στις υποστελεχωμένες και διαρκώς αποψιλούμενες από προσωπικό – τόσο διδακτικό όσο και διοικητικό - νομικές σχολές, να διασφαλισθούν οι πόροι για τις βασικές τους ανάγκες, όπως η ενημέρωση των βιβλιοθηκών τους, η καθαριότητα και η φύλαξη, να εξασφαλισθεί η νομιμότητα στο περιβάλλον των σχολών και να θεσπισθεί λειτουργικό πλαίσιο που θα κατοχυρώνει την εξωστρέφεια και την αυτονομία τους.

Προτού αυτές οι προϋποθέσεις πληρωθούν, δεν υφίσταται περιθώριο για τον σχεδιασμό νέων σχολών, οι οποίες μοιραίως θα κληθούν να μοιρασθούν τους ήδη πενιχρούς πόρους.