Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
VODAFONE

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ερώτηση του Προέδρου του κόμματος "Ελληνική λύση" κ. Βελόπουλου, για το νησί της Σαμοθράκης.
Ερώτηση του Προέδρου του κόμματος "Ελληνική λύση" κ. Βελόπουλου, για το νησί της Σαμοθράκης.

Υπάρχουν τελικά σχέδια για την κατασκευή μικρού αεροδρομίου στη Σαμοθράκη;

22-07-2021

Η Σαμοθράκη είναι ένα νησί που εδώ και καιρό προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών. Σε προηγούμενο χρόνο, ο Τομεάρχης ΥΝΑΝΠ - πολιτευτής "Ελληνικής Λύσης"  και Πρόεδρος Συλλόγου Επαγγελματιών Σαμοθράκης κ. Κίρκος Μαργαρίτης είχε εκφράσει την ανησυχία των επαγγελματιών της Σαμοθράκης για πιθανό lockdown λόγω των αυξημένων κρουσμάτων τις τελεταίες ημέρες στον Έβρο. 

Είναι πολλοί αυτοί που ασχολούνται με το νησί, αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι πως πρόκειται για ένα νησί αρκετά "πλούσιο" και κάθε προσπάθεια που γίνεται για την ανάπτυξη του, είναι κέρδος.

Αυτή τη φορά το κόμμα της "Ελληνικής Λύσης" είχε ζητήσει σε αρχικό στάδιο την μελέτη από την "αυτοψία" που έγινε στις 18 Μαϊου 2021 από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία με την σειρά της στόχευε στο να αποκτήσει το νησί της Σαμοθράκης το δικό του αναβαθμισμένο ελικοδρόμιο.

Παρακάτω ακολουθούν τα αποτελέσματα από τη μελέτη με τίτλο «Ζήτηση Αερομεταφορών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Κατάρτιση Γενικών Σχεδίων Ανάπτυξης Αεροδρομίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης»,  Συμπληρωματικό Αντικείμενο «Εξέταση της Ανάπτυξης Νέου Αεροδρομίου στη Νήσο Σαμοθράκη»:

"Στα πλαίσια της μελέτης αυτής εξετάστηκε η περίπτωση κατασκευής νέου αεροδρομίου στη Νήσο Σαμοθράκη και εκπονήθηκε μελέτη. Αναζήτησης Θέσης Ανάπτυξης Νήσου Σαμοθράκης. Έγινε διερεύνηση σημαντικού αριθμού εναλλακτικών θέσεων χωροθέτησης του νέου Αεροδρομίου σε επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης οι οποίες αξιολογήθηκαν με βάση επιχειρησιακά, περιβαλλοντικά και χωροταξικά κριτήρια και προέκυψε σαν καταλληλότερη η εναλλακτική λύση ΙΙ που προτείνει την ανάπτυξη του αεροδρομίου στην κεντροδυτική πλευρά του νησιού (κοντά στον κόλπο της Καμαριώτισσας). Για τη θέση αυτή εκδόθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ Απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης (01/2004) με διάρκεια ισχύος έως τον Ιανουάριο του 2006.

Με την ΥΠΑ/ΠΡΟΠΕ/16065/519/Φ. Σαμοθράκης/05-05-2006 Απόφαση Υπουργού, έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου αεροδρομίου Σαμοθράκης, η ανάθεση της οποίας δεν έγινε ποτέ. Τα έργα ανάπτυξης του αεροδρομίου που προβλέπεται να υλοποιηθούν είναι τα εξής:

 • Διάδρομος προσαπογειώσεων μήκους 1.800 μ. και πλάτους 45μ.
 • Ζώνες ασφαλείας μήκους 150 μ. σε κάθε άκρο του διαδρόμου
 • Πίστα στάθμευσης αεροσκαφών 30.000 τ.μ. και μελλοντική πρόβλεψη επέκτασης και διπλασιασμού
 • αυτής
 • Δύο συνδετήριοι τροχόδρομοι
 • Κτίριο αεροσταθμού έκτασης 4.000 τ.μ. περίπου και μελλοντική προοπτική επέκτασης αυτού σε 8.000 τ.μ.
 • Περιβάλλων χώρος αεροσταθμού
 • Κτίριο πυροσβεστικού σταθμού, αποθήκες και βοηθητικές εγκαταστάσεις Πάρκο καυσίμων ανεφοδιασμού αεροσκαφών και οχημάτων αερολιμένα Βιολογικός καθαρισμός
 • Οδικό σύστημα πρόσβασης
 • Αεροναυτιλιακά βοηθήματα εναέριας κυκλοφορίας
 • Κατασκευή βοηθητικών οικίσκων, στεγάστρων και αποθηκών Απαλλοτρίωση εκτάσεων και οικημάτων για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων.

Η Υπηρεσία μας μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει στις σχετικές μελέτες και δεν περιλαμβάνονται στον άμεσο προγραμματισμό της η δημιουργία αεροδρομίου Κατηγορίας Α (διενέργεια εμπορικών πτήσεων) σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί και αφορούν σε συντηρήσεις ή επεκτάσεις των υφισταμένων Αεροδρομίων.

Επιπλέον, με δεδομένη τη Σύμβαση Παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, συμπεριλαμβανομένης σε αυτά και του αεροδρομίου της Καβάλας, διαπιστώνεται ότι η υπό εξέταση θέση βρίσκεται εντός της Περιοχής Αποκλειστικότητας του αεροδρομίου της Καβάλας, ήτοι εντός της κυκλικής περιοχής ακτίνας 100 χλμ. με κέντρο το σημείο αναφοράς των αεροδρομίων. Σύμφωνα με το άρθρο 4.10 της Σύμβασης Παραχώρησης «Εάν ο Παραχωρητής ή/και το Δημόσιο άμεσα μέσω παραχώρησης σε τρίτο μέρος κατασκευάσει, αναπτύξει, αναβαθμίσει ή/και λειτουργήσει κάποιο άλλο αεροδρόμιο στις Περιοχές Αποκλειστικότητας οποιουδήποτε Περιφερειακού Αεροδρομίου (εξαιρουμένου, προς αποφυγή αμφιβολίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι) (πλην των αεροδρομίων που ήδη λειτουργούν κατά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης ως εμπορικά αεροδρόμια δημόσιας χρήσης στην Ελληνική Δημοκρατία) θα
έχει επέλθει γεγονός ευθύνης Δημοσίου.

Tέλος, σημειώνουμε ότι στις 17-05-2021, κατατέθηκε αίτημα εκ μέρους του Δήμου Σαμοθράκης για εξέταση της δυνατότητας αδειοδότησης Πεδίου Προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών γενικής αεροπορίας Κατηγορίας Β σύμφωνα με το Π.Δ.158/2002, και το θέμα εξετάζεται από την Υπηρεσία μας. Επισημαίνουμε ότι το υποβληθέν από το Δήμο Σαμοθράκης αίτημα αφορά στη δημιουργία πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών και όχι αεροδρομίου Κατηγορίας Α με όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και όλες τις λειτουργίες ενός Αεροδρομίου με εμπορικές τακτικές και έκτακτες πτήσεις."

Έπειτα το κόμμα της "Ελληνικής Λύσης" με Πρόεδρο τον κ. Κυριάκο Βελόπουλο προχώρησε σε ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών επί του θέματος:

"Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούνται στην Σαμοθράκη και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπική ιστοσελίδα του διαδικτύου, επίκειται, το επόμενο χρονικό διάστημα, η λήψη απόφασης δημιουργίας διαδρόμου προσγείωσης/απογείωσης μικρών αεροπλάνων, έως 20 θέσεων, στην Σαμοθράκη. Η κατασκευή αεροδρομίου στο νησί αποτελεί θέμα που συζητείται, εδώ και δεκαετίες, εντούτοις, η λύση δημιουργίας διαδρόμου προσγείωσης (800 μέτρων) μικρών αεροπλάνων διαφαίνεται ότι είναι η πιο εφικτή. Σε περίπτωση ενδεχόμενης κατασκευής τέτοιου τύπου αεροδρομίου, το νησί θα δεχόταν επισκέπτες τους καλοκαιρινούς μήνες, όχι μόνο από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη αλλά και από χώρες, όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία αλλά και από άλλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις
οποίες δεν απαιτούνται τελωνειακές ή άλλες διατυπώσεις. Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε, πράγματι, να δρομολογήσετε την δημιουργία αεροδρομίου μικρού διαδρόμου προσγείωσης/απογείωσης στην Σαμοθράκη; Αν ναι, πότε προγραμματίζεται η έναρξη της κατασκευής του;"