Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019
greek english turkish

πρεπει να δειτε


FOR HUGS

FOR HUGS

Βρεφική - Παιδική διακόσμηση / ένδυση / υπόδηση

Κ. Παλαιολόγου 40


Δον Μοσχάρ

Δον Μοσχάρ

Κρεαταγορά

Ευκαρπίας 25


Καλλονιάτης Μ. Ιωάννης

Καλλονιάτης Μ. Ιωάννης

Κατασκευή & Τοποθέτηση κουφωμάτων

Απαλός


Φάρος

Φάρος

Ραδιοταξί - Ειδικά οχήματα

Μακράς Γέφυρας 2


Κατάρτι

Κατάρτι

Beach-food-Bar


Bio clean - Δαρμής Θ.

Bio clean - Δαρμής Θ.

Βιοκαθαρισμοί - Βαφές οχημάτων

3ο χλμ Αλεξ/πολης - Αμφιτρίτης


Moto Access

Moto Access

Καραγιαννίδης Στράτος

Νικομηδείας & Ελ. Φιλιππίδη 5

νεες καταχωρησεις


Bousoulas

Bousoulas

Beach Bar

Παραλία Δικέλλων


Κέντρο Βελονισμού & Εναλλακτικών θεραπειών

Κέντρο Βελονισμού & Εναλλακτικών θεραπειών

Κωνσταντίνος Ντατσής

Σωκράτη Οικονόμου 1


Grill Bros

Grill Bros

Fast Food

Κανάρη 9

AL FARO OLISTIKI MIKRO BABY SHOP ΙΚΤΕΟ

Μονώσεις - Δομικά υλικά

Ρέντζιος Χρήστος (Μονώσεις Γερμανικού συστήματος)

Ρέντζιος Χρήστος - Μονώσεις Γερμανικού συστήματος

(Μονώσεις Γερμανικού συστήματος)

Πόλη: Αλεξανδρούπολη
Περιοχή: Κέντρο
Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 233
Τηλέφωνο: 25510 - 35865 & 693 180 2720
Url: http://www.rentziosmonoseis.gr

Οι προς υδρομόνωση επιφάνειες γενικά πρέπει να είναι καθαρές και ξηρές, λείες και χωρίς προεξοχές, ρωγμές και κενά καθώς και απαλλαγμένες από πλεονάζοντα υλικά, καθώς και να διαθέτουν την επαρκή αντοχή και ευστάθεια έναντι ολίσθησης. Δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ τραχείες, ούτε πολύ λείες, ούτε υπερβολικά πορώδεις. Οι αρμοί, οι οπές, οι ρωγμές κτλ στις επιφάνειες από σκυρόδεμα διαβρέχονται, κατόπιν πληρώνονται με τσιμεντοκονία και εξομαλύνονται. Η τσιμεντοκονία πρέπει να έχει σκληρυνθεί πριν την προεπάλειψη (με primer), στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται.

Η τοποθέτηση των υλικών υδρομόνωσης εκτελείται μόνο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του υποστρώματος και την εφαρμογή των υλικών εμποτισμού, ώστε οι μεμβράνες να μην υφίστανται φθορές από τις εργασίες.
Τα κενά οι ρωγμές και οι αρμοί του υποστρώματος, που δεν αποτελούν αρμούς συστολοδιαστολής πληρούνται με τα κατάλληλα υλικά σφράγισης, συμβατά με την επιφάνεια και το υλικό υδρομόνωσης.

Τα πιλήματα / μεμβράνες στεγάνωσης διαστρώνονται με τέτοιον τρόπο, ώστε οι ενώσεις να έχουν το ελάχιστο δυνατό πλάτος και να μην αποτελούν εμπόδιο στη ροή του νερού. Η επιφάνεια από σκυρόδεμα στρώνεται με μία ασφαλτική στρώση, εφόσον απαιτείται από την μελέτη. Ενδείκνυται η χρήση μη υδατοδιαλυτών ασφαλτικών υλικών επάλειψης. Όλες οι εξωτερικές γωνίες που επικαλύπτονται με ασφαλτοπιλήματα θα πρέπει να είναι στρογγυλεμένες. Στις εσωτερικές γωνίες δημιουργούνται φάλτσα λούκια ή τοποθετούνται φαλτσογωνίες έτσι ώστε να δημιουργείται επιφάνεια υπό γωνία 45° τουλάχιστον 100 mm. Για τη διαμόρφωση των γωνιών χρησιμοποιούνται υλικά συμβατά με τα υλικά της υδρομόνωσης.

Επί όλων των κατακόρυφων επιφανειών, η υδρομόνωση θα πρέπει να προχωρεί τουλάχιστον μέχρι 250 mm πάνω από την οριζόντια τελειωμένη επιφάνεια. Η απόληξή της είτε σκεπάζεται με διατομή από προφίλ αλουμινίου ελάχιστου πάχους 1 mm που δημιουργεί συνεχές λούκι που πληρούται με μαστίχη. Σε περίπτωση στηθαίου με μικρότερο ύψος από 250 mm, η υδρομόνωση γυρνά και πάνω στο στηθαίο, κάτω από το τελείωμα της επιφανείας του.

Η υδρομόνωση θα πρέπει να γίνεται πάντοτε από την πλευρά του μετώπου προσβολής (η πλευρά από την οποία προβλέπεται να διεισδύσει η υγρασία).
Η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος γίνεται με απλή χόρτινη βούρτσα ή ψεκαστήρα (πιστόλι βαφής). Η πρώτη στρώση χρησιμεύει ως αστάρωμα. Μεταξύ των δύο στρώσεων τοποθετείται ο οπλισμός από υαλοπίλημα ή υαλόπλεγμα. Η εφαρμογή της δεύτερης στρώσης γίνεται αφού στεγνώσει η πρώτη.

Στα σημεία των κατακόρυφων υδρορροών, η μεμβράνη διακόπτεται και επικολλάται πάνω στο υπόστρωμα με μαστίχη στεγάνωσης. Στη συνέχεια τοποθετείται η απόληξη της υδρορροής.

Στην περίπτωση που απαιτείται πρόσθετη προστασία, είναι δυνατή η τοποθέτηση διπλής, παράλληλης επικάλυψης μεμβρανών. Η δεύτερη στρώση τοποθετείται σε απόσταση 25 cm - 30 cm από την πρώτη.