Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Εύρεση εργασίας

Βιομηχανία τροφίμων στο χώρο της Αλεξανδρούπολης ζητά για μόνιμη εργασία Μηχανολόγο – συντηρητή

Πληροφορίες
Ημ/νία έκδοσης: 21-01-2021
Όνομα υπεύθυνου: κ. Αλέξανδρος
Τηλέφωνο:
E-mail: er2019@outlook.com.gr
Περιγραφή

Βιομηχανία τροφίμων στο χώρο της Αλεξανδρούπολης ζητά για μόνιμη εργασία Μηχανολόγο – συντηρητή.

Ο ιδανικός εργαζόμενος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: 

 • Πτυχίο τεχνικής σχολής με ειδικότητα στη Μηχανολογία,
 • Προϋπηρεσία στη συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού και στη χρήση ηλεκτροκόλλησης,
 • Άτομο δημιουργικό, υπεύθυνο, με όρεξη για δουλειά,
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Θα εκτιμηθεί η γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Τα καθήκοντά του θα είναι τα παρακάτω: 

 • Είναι υπεύθυνος για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής – Διεξαγωγή προληπτικών και διορθωτικών εργασιών συντήρησης,
 • Ελέγχει καθημερινά, συντηρεί και αξιολογεί την αξιοπιστία των βιομηχανικών μηχανών των γραμμών παραγωγής.
 • Εμπλέκεται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και οργανώνει τακτική προληπτική συντήρηση.
 • Σπεύδει σε περίπτωση βλάβης φροντίζοντας για την αποκατάστασή της σε εύλογο χρόνο ώστε να μην παρακωλύεται η ροή της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Εφαρμόζει την αναζήτηση ανταλλακτικών και εξοπλισμού παραγωγής και εναλλακτικών λύσεων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Σταθερή και πλήρη απασχόληση,
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (ανάλογο προσόντων και εμπειρίας),
 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον,
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμική εταιρεία.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας στο email: er2019@outlook.com.gr