Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
Big Barrel

Εύρεση εργασίας

Εταιρεία λατομείων και έτοιμου σκυροδέματος αναζητά χειριστή mixer / χειριστή πίνακα στο Σουφλί

Πληροφορίες
Ημ/νία έκδοσης: 22-09-2023
Όνομα υπεύθυνου:
Τηλέφωνο: 2741073347
E-mail: kalampoka@larsinos.gr, eleni.chatziantoniou@larsinos.gr
Περιγραφή

Εταιρεία με έδρα τον Ν. Κορινθίας και με αντικείμενο την εκμετάλλευση λατομικών χώρων και την παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος αναζητά Χειριστή Mixer / Χειριστή Πίνακα για την εργοταξιακή μονάδα στο Σουφλί Έβρου.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Μηχανολογικές / Ηλεκτρολογικές γνώσεις
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Παροχές εταιρείας

  • Σταθερές Μηνιαίες Αποδοχές
  • Δυναμικό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον
  • Συνεχή εκπαίδευση σε τεχνικό επίπεδο
  • Δυνατότητα Εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στα e-mail kalampoka@larsinos.gr και eleni.chatziantoniou@larsinos.gr

Τηλ. επικοινωνίας: 2741073347