Εύρεση εργασίας

Εταιρεία νέων τεχνολογιών στην Αλεξανδρούπολη, αναζητά προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων

Πληροφορίες
Ημ/νία έκδοσης: 19-11-2022
Όνομα υπεύθυνου: TravelSoft
Τηλέφωνο: 2551181093
Περιγραφή

H εταιρία TravelSoft, με δραστηριότητες στους τομείς των νέων τεχνολογιών και της ανάπτυξης, με σημαντική εμπειρία στον τομέα του τουρισμού και του διαδικτυακού λογισμικού, με σημαντικό αριθμό έργων πληροφορικής προς υλοποίηση και πανελλαδική εμβέλεια δραστηριοτήτων, για το γραφείο της στην Αλεξανδρούπολη,

ΑΝΑΖΗΤΕΙ

 1. Υπεύθυνο Πωλήσεων & προώθησης.

Αντικείμενο Απασχόλησης:

 1. Οργάνωση, Προώθηση και πωλήσεις λογισμικού.

 1. Οργάνωση και συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 2. Δημιουργία & κλείσιμο ευκαιριών πώλησης σε νέους και υφιστάμενους πελάτες

 3. Ανάπτυξη & Διαχείριση δικτύου συνεργατών.

 4. Προετοιμασία εταιρικών παρουσιάσεων & σύνταξη επιχειρηματικών προτάσεων

 5. Εκπαίδευση χρηστών

 6. Οργάνωση και διαχείριση εσωτερικών λειτουργιών

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Πτυχίο πανεπιστημίου θα εκτιμηθεί

 2. Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση

 3. Γνώσεις στους τομείς της τεχνολογίας και του τουρισμού θα εκτιμηθεί

 4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψήφιους)

 1. Διαχειριστές Αναπτυξιακών Προγραμμάτων – Συμβούλους Επιχειρήσεων.

2. Αντικείμενο απασχόλησης: Προετοιμασία και κατάθεση προτάσεων σε αναπτυξιακά έργα. Διαχείριση & Υλοποίηση έργων. Διοικητική και γραμματειακή Υποστήριξη των έργων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Εμπειρία στην διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός ..) θα εκτιμηθεί.

 2. Καλή χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ειδικά σε θέματα διαχείρισης, επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων.

 3. Πτυχίο Οικονομικής ή/και διοικητικής κατεύθυνσης

3. Βοηθό Λογιστή & Λογιστή.

Αντικείμενο απασχόλησης: Λογιστική υποστήριξη των επιχειρήσεων της εταιρείας. Οικονομική και Λογιστική υποστήριξη των έργων που υλοποιεί η εταιρεία.

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης.

 2. Καλή γνώση ενός εμπορικού/λογιστικού προγράμματος κατά προτίμηση της epsilon.net.

 3. Καλή γνώση τήρησης διπλογραφικών (Γ’ κατηγορίας) βιβλίων

Για όλες τις θέσεις:

Δυνατότητα μερικής εργασίας και εργασίας από απόσταση.

Αποδοχές: Προσφέρονται πακέτα αποδοχών ανάλογα με προσόντα και εμπειρία. Το σύνολο των θέσεων καλύπτεται μισθολογικά από τα ενταγμένα αναπτυξιακά & ερευνητικά προγράμματ

Πληροφορίες:

Τρόπος συνεργασίας: Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Τόπος εργασίας: Αλεξανδρούπολη.

Επικοινωνία:

e-mail: [email protected] Τηλ: 2551181093