Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Εύρεση εργασίας

Η Alpha Πληροφορική ζητάει προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων

Πληροφορίες
Ημ/νία έκδοσης: 31-03-2023
Όνομα υπεύθυνου: Alpha Πληροφορική
Τηλέφωνο: -
E-mail: adms@alphait.gr
Περιγραφή
Για τη στελέχωση του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών & πωλήσεων.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ επιθυμητό
 • Ηλικία έως 35 ετών (για τους άνδρες εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις)
 • Καλή γνώση τεχνολογίας και προϊόντων πληροφορικής
 • Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ
 • Γνώση  Αγγλικής ή άλλης γλώσσας
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης  (μηχανής ή και αυτοκινήτου)
 • Άνεση στην επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο παρακάτω email: adms@alphait.gr - http://www.alphait.gr/company/theseis-ergasias.html


 Για τη στελέχωση του τμήματος Λογισμικού & Μηχανογράφησης.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Απαιτείται Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Για τους άνδρες εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Βασική γνώση γλωσσών προγραμματισμού, βάσεων δεδομένων, εμπορική λογιστική (επιθυμητή προϋπηρεσία από 1-3 έτη)
 • Γνώση  Αγγλικής ή άλλης γλώσσας
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης  (μηχανής ή αυτοκινήτου)
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο παρακάτω email: adms@alphait.gr - http://www.alphait.gr/company/theseis-ergasias.html.


 Για τη στελέχωση του τεχνικού τμήματος Ροδόπης - Έβρου

Επιθυμητά προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ επιθυμητό
 • Ηλικία έως 35 ετών (για τους άνδρες εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις)
 • Βασική γνώση Τεχνολογίας / Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (επιθυμητή προϋπηρεσία από 1-3 έτη)
 • Ευχέρεια στο  χειρισμό Η/Υ, Εργαλείων και Οργάνων
 • Γνώση  Αγγλικής ή άλλης γλώσσας
 • Απαραίτητα κάτοχος διπλώματος οδήγησης  (μηχανής και αυτοκινήτου)
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο παρακάτω email: adms@alpha.com.gr - http://www.alphait.gr/company/theseis-ergasias.html