Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Εύρεση εργασίας

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά στην Αλεξανδρούπολη αναζητά τεχνικούς πληροφορικής & δικτύων

Πληροφορίες
Ημ/νία έκδοσης: 06-10-2022
Όνομα υπεύθυνου: Πρίσμα Ηλεκτρονικά
Τηλέφωνο:
Περιγραφή

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ, αποτελεί μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας και της πληροφορικής, αναζητά προσωπικό για εργασία στο Τμήμα Πληροφορικής στην Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα:

IT Support- Τεχνικός Πληροφορικής Η/Υ & Δικτύων (Κωδικός θέσης εργασίας: IT-2201)

Kύριες αρμοδιότητες:

 • Εγκατάσταση- τεχνική υποστήριξη (ΗΥ, περιφερειακές συσκευές κλπ.)
 • Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας
 • Επικοινωνία με εσωτερικά τμήματα της εταιρίας 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ ΑΕΙ κατεύθυνσης Πληροφορικής- ή άλλο συναφές πεδίο/ αντικείμενο
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση για ένα (1) τουλάχιστον έτος
 • Άριστη γνώση από Hardware Η/Υ, Servers, εκτυπωτών, περιφερειακών, συσκευών δικτύων και φορολογικών μηχανισμών
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Απαραίτητο για τους άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώσεις στους τομείς της τηλεφωνίας (κέντρα IP) και των ηλεκτρονικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Γνώσεις και εμπειρία εγκατάστασης προγραμμάτων ERP κλπ
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας/ επικοινωνιακές/ οργανωτικές ικανότητες
 • Διάθεση εργασίας και εξυπηρέτησης για την επίλυση των προβλημάτων των πελατών.
 • Δίπλωμα οδήγησης IX
 • Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η εμπειρία σε ανάλογη θέση εργασίας.

Προσφέρονται:

 • Μισθός αναλόγως των προσόντων
 • Πλήρης ασφάλιση
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτική εξέλιξης
 • Επίλυση τεχνικών ζητημάτων εξοπλισμού
 • Υποστήριξη πελατών στην επίλυση τεχνικών θεμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: [email protected] αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (πχ IT-2201) στο θέμα του email.