Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
Big Barrel

Εύρεση εργασίας

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά αναζητά βοηθό λογιστή και Τεχνικούς Η/Υ στην Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες
Ημ/νία έκδοσης: 17-05-2024
Όνομα υπεύθυνου: Πρίσμα ΑΒΕΕ
Τηλέφωνο:
E-mail: ibd@prisma.gr
Περιγραφή

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ η οποία αποτελεί μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας και της πληροφορικής, αναζητά προσωπικό για εργασία στα Κεντρικά Γραφεία στην Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα:

Βοηθό Λογιστή και IT Support- Τεχνικός Πληροφορικής Η/Υ

Βοηθός Λογιστή (Κωδικός θέσης εργασίας: ACC-2401)

Αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών, εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και λογιστικών εγγραφών

 • Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων Γ κατηγορίας

 • Ενημέρωση και έλεγχος των καρτελών πελατών, προμηθευτών

 • Προετοιμασία για υποβολή δήλωσης ΦΠΑ σε συνεργασία με τον Λογιστή

 • Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες

 • Εβδομαδιαίες αναφορές εσόδων-εξόδων

 • Υλοποίηση εργασιών μηνιαίου κλεισίματος και οικονομικών αποτελεσμάτων σε συνεργασία με τον Λογιστή

 • Διαβίβαση στοιχείων μέσω ERP σε ηλεκτρονική πλατφόρμα my Data

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 ετών

 • Εμπειρία σε ERP (

 • Καλή γνώση του Microsoft Office (Word, Excel)

 • Καλή γνώση αγγλικών

 • Εμπειρία σε τήρησης Βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας

 • Εξοικείωση με ηλεκτρονική πλατφόρμα my Data

 • Εμπειρία στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 • Ικανότητα τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

 • Βασικές γνώσεις μισθοδοσίας

 • Γνώση φορολογικής νομοθεσίας

 • Δυνατότητα ανάληψης ευθυνών & επίλυσης προβλημάτων

 • Απαραίτητο για τους άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας, γρήγορη αντίληψη και μεθοδικότητα

 • Προσοχή στη λεπτομέρεια

 • Συνέπεια και επαγγελματισμός

IT Support- Τεχνικός Πληροφορικής Η/Υ (Κωδικός θέσης εργασίας: IT-2401)

Αρμοδιότητες:

 • Εγκατάσταση- τεχνική υποστήριξη (Η/Υ, φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακές συσκευές κλπ.)

 • Υποστήριξη πελατών στην επίλυση τεχνικών θεμάτων

 Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δίπλωμα ή Πτυχίο όλων των βαθμίδων κατεύθυνσης Πληροφορικής- ή άλλο συναφές πεδίο/ αντικείμενο

 • Γνώσεις από Hardware Η/Υ, περιφερειακών, συσκευών δικτύων

 • Γνώση Αγγλικών

 • Απαραίτητο για τους άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση εργασίας

 • Γνώσεις στους τομείς της τηλεφωνίας (κέντρα IP) και των ηλεκτρονικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 • Γνώσεις και εμπειρία εγκατάστασης προγραμμάτων ERP κλπ.

 • Διάθεση εργασίας και εξυπηρέτησης για την επίλυση των προβλημάτων των πελατών

 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας/ επικοινωνιακές/ οργανωτικές ικανότητες/ γρήγορη αντίληψη και μεθοδικότητα

 • Δίπλωμα οδήγησης IX

Παροχές:

 • Μισθός αναλόγως των προσόντων

 • Πλήρης ασφάλιση

 • Συνεχής εκπαίδευση

 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

 • Προοπτική εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: ibd@prisma.gr αναφέροντας τον κωδικό της θέσης ACC-2401 ή IT-2401 στο θέμα του email.