Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
FAGI

Εύρεση εργασίας

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά αναζητά προσωπικό για εργασία στο Τμήμα Παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης

Πληροφορίες
Ημ/νία έκδοσης: 09-07-2021
Όνομα υπεύθυνου: Prisma Ηλεκτρονικά
Τηλέφωνο:
E-mail: ibd@prisma.gr
Περιγραφή

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά αναζητά προσωπικό για εργασία στο Τμήμα Παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης :

Α. Ηλεκτρονικός Μηχανικός (Κωδικός θέσης εργασίας: ΗΜ-2101)

Απαραίτητα Προσόντα

  • Απόφοιτος Ηλεκτρονικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ

  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

  • Πολύ καλή γνώση και χειρισμός Office

Επιθυμητά προσόντα

  • Εμπειρία σε έλεγχο και επιδιόρθωση ηλεκτρονικών πλακετών

  • Γνώση Σχεδιασμού Τυπωμένων Κυκλωμάτων

  • Εξοικείωση σε θέματα διαχείρισης Παραγωγής


Β. Τεχνικός Υποστήριξης Παραγωγής (Κωδικός θέσης εργασίας: ΤΥΠ-2102)

Επιθυμητά Προσόντα

  • Γνώσεις ηλεκτρονικών, σε επίπεδο υλικών και κυκλωμάτων

  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

  • Καλή γνώση Η/Υ

Απαραίτητο για τους άνδρες, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: ibd@prisma.gr αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (πχ ΤΥΠ-2102) στο θέμα του email.