Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Εύρεση εργασίας

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με έδρα την Αλεξανδρούπολη αναζητά Λογιστή / Βοηθό Λογιστή

Πληροφορίες
Ημ/νία έκδοσης: 27-05-2021
Όνομα υπεύθυνου: ΙΚΕ
Τηλέφωνο: -
E-mail: cv@multitrade.fr
Περιγραφή

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με έδρα την Αλεξανδρούπολη αναζητά Λογιστή / Βοηθό Λογιστή

Για αρχικά μερική απασχόληση, και με προοπτική και δυνατότητα για πλήρη.

Αρμοδιότητες:

  • Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (Γ’ κατηγορίας) και λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων.

  • Τήρηση μισθοδοσίας

  • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών 

Απαραίτητα προσόντα: 

  • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής 

  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 

  • Εμπειρία σε λογισμικό λογιστικής, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 

  • Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ και του λογισμικού γραφείου (MS Office)

  • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης.

  • Επικοινωνιακές δεξιότητες 

  • Οργανωτική διάθεση πνεύμα και συνεργασία στα πλαίσια μίας ομάδας

Τα βιογραφικά σημειώματα των ενδιαφερομένων, μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση cv@multitrade.fr