Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
Big Barrel

Εύρεση εργασίας

Μεγάλη βιομηχανία στον χώρο των τροφίμων στη Θράκη, αναζητά xειριστή γραμμής παραγωγής

Πληροφορίες
Ημ/νία έκδοσης: 17-05-2024
Όνομα υπεύθυνου: Αxdmills
Τηλέφωνο:
E-mail: axdmills@thracemills.gr
Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανία στον χώρο των τροφίμων στη Θράκη, αναζητά για άμεση απασχόληση Χειριστή Γραμμής Παραγωγής.

Οι κύριες αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

  • Χειρισμός και ρύθμιση μηχανών σε γραμμή παραγωγής

  • Αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία μηχανών

  • Τήρηση των διαδικασιών παραγωγικής διαδικασίας

  • Υποστήριξη και επίλυση τεχνικών προβλημάτων κατά την παραγωγική διαδικασία

  • Τήρηση των προτύπων και κανόνων υγιεινής και ασφάλειας βάσει της εταιρικής πολιτικής και νομοθεσίας

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο παροχών (συνεχής εκπαίδευση, δυναμικό περιβάλλον εργασίας).

Τυχόν προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί αναλόγως.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτος Λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕ

  • Βασική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

  • Γνώση Υπολογιστών

  • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Αποστολή βιογραφικών στο: axdmills@thracemills.gr