Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
Big Barrel

Εύρεση εργασίας

Μελετητικό γραφείο με έδρα στην Αλεξανδρούπολη αναζητά υπάλληλο

Πληροφορίες
Ημ/νία έκδοσης: 16-03-2023
Όνομα υπεύθυνου: -
Τηλέφωνο: -
E-mail: info@agroi.gr
Περιγραφή

Εταιρεία με έδρα στην Αλεξανδρούπολη αναζητά υπάλληλο απόφοιτο Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Γεωπονικής Σχολής, για κάλυψη νέας θέσης εργασίας πλήρους απασχόλησης

Παροχές:

  • Ευχάριστο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Ασφαλιστική κάλυψη (Αδειες, Δώρα, Επιδόματα). Υψηλές αποδοχές & Bonus παραγωγικότητας. Σταθερό ωράριο.

 Περιγραφή θέσης:

  • Διαχείριση, σύνταξη, υποβολή και επίβλεψη επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, LEADER / CLLD, Π.Α.Α., Αναπτυξιακό Νόμο, ΔΥΠΑ και υποστήριξη αιτημάτων πελατών, με τήρηση διαδικασιών

Προσόντα:

  • Απόφοιτος/η Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Γεωπονικής Σχολής. Γνώσεις χρήσης Η/Υ. Επαρκής γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Εμπειρία σε θέματα υποβολής και παρακολούθησης προγραμμάτων θα αξιολογηθεί θετικά

Δεξιότητες:

  • Προγραμματισμός, οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση καθημερινών εργασιών και επιχειρησιακών λειτουργιών. Επικοινωνία, συνεργασία και ομαδικότητα

Τρόπος επικοινωνίας: Εφόσον υπάρχουν οι παραπάνω δεξιότητες και ικανότητες, παρακαλούμε πολύ όπως αποσταλλεί το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: info@agroi.gr.