Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
THE GARDENERS

Εύρεση εργασίας

Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) αναζητά τεχνικό προσωπικό

Πληροφορίες
Ημ/νία έκδοσης: 20-02-2024
Όνομα υπεύθυνου: ΔΕΣΦΑ
Τηλέφωνο: -
E-mail: hr@desfa.gr
Περιγραφή

Ο ΔΕΣΦΑ, υπεύθυνος για τη λειτουργία, τη διαχείριση, την εκμετάλλευση και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και των διασυνδέσεών του, αναζητά Τεχνίτη Ηλεκτρολογικού για την ενίσχυση της ομάδας στο Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης Βιστωνίδας.

Βασική αποστολή της θέσης είναι η εκτέλεση εργασιών προληπτικής/επισκευαστικής συντήρησης και λειτουργικών χειρισμών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ισχυρών ρευμάτων των εγκαταστάσεων του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις σχετικές εγκεκριμένες διαδικασίες, τους κανόνες εταιρικής πρακτικής, τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας.

Οι εργασίες σας ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν:

 • Εκτέλεση προληπτικής/ επισκευαστικής συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ενεργειακών και κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Εκτέλεση λειτουργίας (επιτήρησης & χειρισμού) εξοπλισμού ενεργειακών εγκαταστάσεων
 • Εκτέλεση εργασιών τροποποίησης ή επέκτασης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Εκτέλεση υπηρεσιών επιφυλακής στο πλαίσιο υλοποίησης των διαδικασιών άμεσης επέμβασης
 • Επίβλεψη εργασιών τρίτων (για θέματα ασφαλείας) εντός των ενεργειακών εγκαταστάσεων
 • Εκτέλεση περιπολίας/επιθεώρησης ενεργειακών εγκαταστάσεων

Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή ισότιμο
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών στη συντήρηση ηλεκτρολογικών/βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η εμπειρία στη λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμο (συστήματα ελέγχου και αυτοματισμών) αποτελεί επιπρόσθετο πλεονέκτημα
 • Επαγγελματική άδεια για εργασία σε Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο (επιθυμητό πτυχίο επιπέδου B2)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ (word, excel, outlook). Η εμπειρία σε ERP συστήματα θα συνεκτιμηθεί
 • Δίπλωμα οδήγησης Β κατηγορίας με δυνατότητα συχνών μετακινήσεων

Soft Skills
Επικοινωνιακή Ικανότητα & Ομαδικό Πνεύμα | Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων | Αναλυτική Σκέψη & Προσοχή στη Λεπτομέρεια | Προσαρμοστικότητα και ευελιξία | Υπευθυνότητα & Συνέπεια

Γιατί ΔΕΣΦΑ;

Εκτός από την ενδιαφέρουσα εργασία και τον ανταγωνιστικό μισθό, προσφέρουμε:

 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας
 • Παροχές και επιδόματα που στηρίζουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την οικογενειακή ζωή
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης με ποικίλες ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων
 • Ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ισχυρό προσανατολισμό στην επιχειρηματική αριστεία

Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους υποψηφίους με τα κατάλληλα προσόντα. Καθοδηγούμενοι από τις βασικές μας αξίες όπως η ακεραιότητα, η αριστεία και η βιωσιμότητα και η καινοτομία, στοχεύουμε να προσελκύσουμε, να αναπτύσσουμε και να διακρατούμε τους καλύτερους εργαζομένους με βάση μόνο τις ικανότητες και τη συμπεριφορά τους.

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στον ΔΕΣΦΑ, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας αποστέλλοντάς μας το βιογραφικό σας στο e-mail: hr@desfa.gr.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι, των οποίων το προφίλ ταιριάζει με την ανοικτή θέση, θα ειδοποιηθούν και θα λάβουν ανατροφοδότηση εντός 1-2 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί hr@desfa.gr.

Αποποίηση ευθύνης: Ο ΔΕΣΦΑ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR). Δεσμευόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχονται στην αίτησή σας μόνο για σκοπούς πρόσληψης και να μην τις μοιραστούμε με τρίτους, εκτός από τους παρόχους που υποστηρίζουν τη διαδικασία πρόσληψης. Θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση δεδομένων μας για μελλοντική εξέταση για δύο (2) έτη από το τέλος του έτους που το υποβάλατε. Σε περίπτωση που θέλετε να διαγραφείτε από τη βάση δεδομένων μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο hr@desfa.gr. Μπορείτε πάντα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ και να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας απευθυνόμενοι στον ΥΠΔ μας στη διεύθυνση dpo@desfa.gr.