Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Εύρεση εργασίας

O Όμιλος εταιριών Ιnfologic, αναζητά προσωπικό για τα γραφεία της Αλεξανδρούπολης

Πληροφορίες
Ημ/νία έκδοσης: 25-01-2023
Όνομα υπεύθυνου: infologic
Τηλέφωνο: 2551181093
E-mail: espa@infologic.gr
Περιγραφή

O Όμιλος εταιριών infologic, για τα γραφεία της Αλεξανδρούπολης

ΑΝΑΖΗΤΕΙ

1. Υπεύθυνους Διαχείρισης Έργων – Υπεύθυνους Διοικητικής Υποστήριξης.

Αντικείμενο απασχόλησης: Προετοιμασία και κατάθεση προτάσεων σε αναπτυξιακά έργα. Διαχείριση & Υλοποίηση έργων. Διοικητική και γραμματειακή Υποστήριξη των έργων.

    Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Εμπειρία στην διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός) θα εκτιμηθεί.

 2. Καλή χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ειδικά σε θέματα διαχείρισης, επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων.

 3. Πτυχίο Οικονομικής ή/και διοικητικής κατεύθυνσης

2. Βοηθό Λογιστή / Λογιστή.

Αντικείμενο απασχόλησης: Οικονομική και Λογιστική υποστήριξη έργων. Λογιστική υποστήριξη των επιχειρήσεων του ομίλου

    Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης.

 2. Καλή γνώση ενός εμπορικού/λογιστικού προγράμματος κατά προτίμηση της epsilon.net.

Οι υποψήφιοι θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και θα γνωρίζουν ικανοποιητικά την Αγγλική γλώσσα.

Αποδοχές: Προσφέρονται πακέτα αποδοχών ανάλογα με προσόντα και εμπειρία. Το σύνολο των θέσεων καλύπτεται μισθολογικά από τα ενταγμένα αναπτυξιακά & ερευνητικά προγράμματα

3. Υπεύθυνο Πωλήσεων & προώθησης.

Αντικείμενο Απασχόλησης:

 • Οργάνωση, Προώθηση και πωλήσεις.
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Ανάπτυξη & Διαχείριση δικτύου συνεργατών.
 • Προετοιμασία εταιρικών παρουσιάσεων & σύνταξη επιχειρηματικών προτάσεων
 • Εκπαίδευση χρηστών
 • Οργάνωση και διαχείριση εσωτερικών λειτουργιών

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Πτυχίο πανεπιστημίου θα εκτιμηθεί

 2. Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση

 3. Γνώσεις στους τομείς της τεχνολογίας και του τουρισμού θα εκτιμηθεί

 4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψήφιους)

Δυνατότητα μερικής εργασίας και εργασίας από απόσταση (FreeLancers) για όλες τις θέσεις.

Οι υποψήφιοι θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και θα γνωρίζουν ικανοποιητικά την Αγγλική γλώσσα.

Αποδοχές: Προσφέρονται πακέτα αποδοχών ανάλογα με προσόντα και εμπειρία. Το σύνολο των θέσεων καλύπτεται μισθολογικά από τα ενταγμένα αναπτυξιακά & ερευνητικά προγράμματα

Πληροφορίες:

Τρόπος συνεργασίας: Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Τόπος εργασίας: Αλεξανδρούπολη, Αθήνα.

Επικοινωνία:

e-mail: espa@infologic.gr, Διεύθυνση Internet (URL): www.infologic.com.gr, www.infologic.gr

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2551181093.