Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Εύρεση εργασίας

O Όμιλος εταιριών Ιnfologic αναζητά προσωπικό για τα γραφεία του σε Αλεξανδρούπολη & Αθήνα

Πληροφορίες
Ημ/νία έκδοσης: 06-10-2022
Όνομα υπεύθυνου: Infologic
Τηλέφωνο: 2551181093
Περιγραφή

O Όμιλος εταιριών infologic, με αρκετά ενταγμένα ερευνητικά και αναπτυξιακά για τις εταιρίες και πελάτες τους, για τα γραφεία του στην Αλεξανδρούπολη & την ΑΘΗΝΑ,

ΑΝΑΖΗΤΕΙ

  1. Υπεύθυνους Διαχείρισης Έργων – Υπεύθυνους Διοικητικής Υποστήριξης.

Αντικείμενο απασχόλησης: Προετοιμασία και κατάθεση προτάσεων σε αναπτυξιακά έργα. Διαχείριση & Υλοποίηση έργων. Διοικητική και γραμματειακή Υποστήριξη των έργων.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Εμπειρία στην διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός ...) θα εκτιμηθεί.
  • Καλή χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ειδικά σε θέματα διαχείρισης, επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων.
  • Πτυχίο Οικονομικής ή/και διοικητικής κατεύθυνσης
  1. Ερευνητές & Διαχειριστές Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Αντικείμενο απασχόλησης: Συμμετοχή στις ερευνητικές ομάδες υλοποίησης των έργων με αντικείμενο Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική και Τουρισμό. Διαχείριση των έργων.

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Προϋπηρεσία σε ερευνητική δραστηριότητα θα εκτιμηθεί.

  2. Εμπειρία στην διαχείριση και υλοποίηση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός ..) θα εκτιμηθεί.

Δυνατότητα μερικής εργασίας και εργασίας από απόσταση (FreeLancers) για όλες τις θέσεις.

Οι υποψήφιοι θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και θα γνωρίζουν ικανοποιητικά την Αγγλική γλώσσα.

Αποδοχές: Προσφέρονται πακέτα αποδοχών ανάλογα με προσόντα και εμπειρία. Το σύνολο των θέσεων καλύπτεται μισθολογικά από τα ενταγμένα αναπτυξιακά & ερευνητικά προγράμματα

  1. Βοηθό Λογιστή & Λογιστή.

Αντικείμενο απασχόλησης: Οικονομική και Λογιστική υποστήριξη έργων. Λογιστική υποστήριξη των επιχειρήσεων του ομίλου

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης.

  2. Καλή γνώση ενός εμπορικού/λογιστικού προγράμματος κατά προτίμηση της epsilon.net.

Δυνατότητα μερικής εργασίας και εργασίας από απόσταση (FreeLancers) για όλες τις θέσεις.

Οι υποψήφιοι θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και θα γνωρίζουν ικανοποιητικά την Αγγλική γλώσσα.

Αποδοχές: Προσφέρονται πακέτα αποδοχών ανάλογα με προσόντα και εμπειρία. Το σύνολο των θέσεων καλύπτεται μισθολογικά από τα ενταγμένα αναπτυξιακά & ερευνητικά προγράμματα

Πληροφορίες:

Τρόπος συνεργασίας: Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Τόπος εργασίας: Αλεξανδρούπολη, Αθήνα.

Επικοινωνία:

e-mail:[email protected], Διεύθυνση Internet (URL): www.infologic.com.gr, www.infologic.gr

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2551181093