Εύρεση εργασίας

Ο ΣΥ.ΦΑ Έβρου αναζητά προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων

Πληροφορίες
Ημ/νία έκδοσης: 28-03-2023
Όνομα υπεύθυνου: Κος. Δαλαμπίρας Γεώργιος
Τηλέφωνο: 6951537990
E-mail: georgedal@syfae.gr
Περιγραφή

Ο ΣΥ.ΦΑ Έβρου επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό στις παρακάτω ειδικότητες :

A) Φαρμακοποιό (1 θέση)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Φαρμακοποιού και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού

 • Καλή γνώση των φαρμάκων και των παραφαρμακευτικών προϊόντων

 • Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ

 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 • Άνεση στην επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας

B) Υπεύθυνο/η πωλήσεων στο δίκτυο φαρμακείων στην Θράκη (1 θέση)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ επιθυμητό

 • Δίπλωμα οδήγησης

 • Ευχάριστη προσωπικότητα, με ευχέρεια λόγου, άνεση στην επικοινωνία

 • Συνέπεια και επαγγελματισμός

 • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο χώρο του φαρμάκου – παραφαρμάκου .

Γ) Υπάλληλο τηλεφωνική εξυπηρέτησης φαρμακείων (2 θέσεις)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ επιθυμητό

 • Καλή γνώση χρήσης υπολογιστή

 • Ευχάριστη προσωπικότητα, με ευχέρεια λόγου, άνεση στην επικοινωνία

 • Συνέπεια και επαγγελματισμός

 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο παρακάτω email: georgedal@syfae.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κος. Δαλαμπίρας Γεώργιος, Τηλ. Επικοινωνίας: 6951537990