Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Παιδεία - Εκπαίδευση

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα πνευστών και θεωρητικών μουσικής στην Αλεξανδρούπολη
24-11-2022
Πτυχιούχος του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου με εμπειρία στη διδασκαλία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα...