Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Παιδεία - Εκπαίδευση

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Αραβικών από τελειόφοιτο Πανεπιστημίου Δαμασκού

Πληροφορίες
Ημ/νία έκδοσης: 28-02-2024
Όνομα υπεύθυνου: κα. Βιολέτα
Τηλέφωνο: 6946393653
E-mail: hergel560@hotmail.com
Περιγραφή

Μαθήματα Αραβικών παραδίδονται από Απόφοιτο Παν/μίου Δαμασκού. Διά ζώσης και διαδικτυακά. Δυνατότητα ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Τηλ επικοινωνίας: 6946393653 - κα. Βιολέτα.