Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
Big Barrel

Εύρεση εργασίας

Το Alexander beach hotel & spa στην Αλεξανδρούπολη ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων

Πληροφορίες
Ημ/νία έκδοσης: 02-12-2023
Όνομα υπεύθυνου: Alexander beach hotel & spa
Τηλέφωνο: 2551039290
E-mail: mailaddress4cv@gmail.com
Περιγραφή

Το "Alexander beach hotel & spa" στην Αλεξανδρούπολη, ενδιαφέρεται να προσλάβει τις παρακάτω ειδικότητες:

1) Συντηρητή Εγκαταστάσεων

Κωδικός θέσης: MAIN

Προηγούμενη εμπειρία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Προσφέρουμε:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Πρόσθετες παροχές εκπαίδευσης

2) Προϊστάμενο λογιστηρίου

Κωδικός θέσης: ACC

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Γνώση  λογιστικής σε βιβλία τρίτης κατηγορίας
 • Καλή γνώση Η/Υ ( λογιστικών προγραμμάτων & προγραμμάτων office)
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

3) Barman/Bartender/Barista

Κωδικός θέσης: BAR

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο τουριστικής σχολής ή σεμινάρια θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας
 • Ικανότητα καλής απόδοσης σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς και πίεση
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Καθαριότητα χώρου εργασίας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων.

Παρακαλούμε όπως αποστείλατε βιογραφικά σημειώματα στο 2ο χλμ Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής. Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη ή στη ηλεκτρονική διεύθυνση mailaddress4cv@gmail.com αναγράφοντας τον κωδικό θέσης .

Προσφέρουμε:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Πρόσθετες παροχές εκπαίδευσης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551039290.