Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Εύρεση εργασίας

Ζητείται εμπορικός διευθυντής από εταιρεία στην Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες
Ημ/νία έκδοσης: 24-05-2022
Όνομα υπεύθυνου: κα. Μαρία Σταυρίδου
Τηλέφωνο: -
E-mail: [email protected]e.de
Περιγραφή
Young company is looking for an executive in the city of Alexandroupolis and Komotini 
 
You have a university degree in business administration and experience in human recourses as well as supply and order chain management. You are flexible to travel during the week between the different shops. You are bringing with you a vast experience in leadership and have worked before as a manager. Knowledge of foreign languages are appreciated, preferably German. 
 
You can expect a salary above average with full insurances and pension as well as travel expenses. 
 
Please send your CV and application to [email protected]
------------
Νεοσύστατη εταιρεία αναζητά στέλεχος στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και της Κομοτηνής.
 
Έχετε πανεπιστημιακό πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων και εμπειρία σε ανθρώπινους πόρους καθώς και διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού και παραγγελιών. Είστε ευέλικτοι να ταξιδεύετε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μεταξύ των διαφορετικών καταστημάτων. Φέρνετε μαζί σας μια τεράστια εμπειρία στην ηγεσία και έχετε εργαστεί στο παρελθόν ως διευθυντής. Γνώση ξένων γλωσσών εκτιμάται, κατά προτίμηση γερμανικά.
 
Μπορείτε να περιμένετε μισθό πάνω από το μέσο όρο με πλήρεις ασφάλειες και σύνταξη καθώς και έξοδα μετακίνησης.
 
Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας και την αίτησή σας στο [email protected]