Σήμερα είναι: Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019
greek english turkish
BABY SHOP ΙΚΤΕΟ OLISTIKI MIKRO TIMI MIKRO

Εύρεση εργασίας

Ζητείται προσωπικό για στελέχωση τεχνικής υπηρεσίας στην Αλεξανδρούπολη

Περιγραφή

Πληροφορίες

Ημ/νία έκδοσης: 22-05-2019
Όνομα υπεύθυνου:
Τηλέφωνο: 23820 - 28832
E-mail: fivos@energy-solutions.gr

Τεχνική - Κατασκευαστική εταιρία αναζητεί προσωπικό, για στελέχωση τεχνικής υπηρεσίας στην Αλεξανδρούπολη, με τις ακόλουθες ειδικότητες:

  1. Ηλεκτρονικός με άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρονικού για την επισκευή ηλεκτρονικών πλακετών Η/Μ εξοπλισμού. Προϋπηρεσία, τουλάχιστον, ένα (1) έτος.
  2. Τεχνικός Μηχανικός Εγκαταστάσεων, πτυχιούχος μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης(ΤΕ), με άδεια Τεχνίτη Μηχανικού εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων(Π.Δ. 115/12) και σχετική αναγγελία. Απαραίτητη εμπειρία 3 ετών σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις, σε δίκτυα ιατρικών αερίων, αντλίες, πιεστικά συγκροτήματα κλπ
  3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Καύσης, πτυχιούχος μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης(ΤΕ), με άδεια Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης(Π.Δ. 115/12) και σχετική αναγγελία. Απαραίτητη εμπειρία 3 ετών σε δίκτυα και εγκαταστάσεις υγρών και αερίων καυσίμων, καυστήρες αερίου και πετρελαίου.
  4. Κλιβανέας - Απολυμαντής με Πιστοποιητικό της Σχολής Απολυμαντών ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Υγιεινής και εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη συντήρηση μηχανημάτων Κεντρικής Αποστείρωσης.
  5. Τεχνικός Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, πτυχιούχος μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης(ΤΕ), με άδεια Τεχνίτη Ψυκτικού(Π.Δ.1/13) και σχετική αναγγελία. Απαραίτητη εμπειρία 3 ετών σε δίκτυα ζεστού-κρύου νερού κλιματισμού, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, τοπικές κλιματιστικές μονάδες(FCU & split), υδρόψυκτα κεντρικά συστήματα παραγωγής ψυχρού νερού (chillers) και πύργους ψύξης, ψυκτικούς θαλάμους, ψυγεία οικιακού και επαγγελματικού τύπου.
  6. Ζητείται Θερμοϋδραυλικός, πτυχιούχος μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης(ΤΕ), με άδεια Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού(Π.Δ. 112/12) και σχετική αναγγελία. Απαραίτητη εμπειρία 3 ετών σε δίκτυα ζεστού-κρύου νερού χρήσης, αποχετευτικά δίκτυα λυμάτων και ομβρίων, δίκτυα πυρόσβεσης υπό πίεση και δίκτυα ατμού.
  7. Ηλεκτρολόγος πτυχιούχος μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης(ΤΕ), με άδεια Εγκαταστάτη 1ης ομάδας και Α' ειδικότητας (3ης βαθμίδας σύμφωνα με το Π.Δ. 108/13) και σχετική αναγγελία. Απαραίτητη εμπειρία 3 ετών σε χειρισμούς πινάκων ελέγχου λειτουργίας σε εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς κίνησης και φωτισμού καθώς και σε ασθενή ρεύματα.
  8. Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό, με άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου με 3ετή εμπειρία σε σε συντήρηση νοσοκομειακών ή μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
  9. Εργάτης γενικών καθηκόντων, με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες ή εργασίες αλουμινίου.

Για πληροφορίες, τηλέφωνο 23820-28832 καθημερινές 08:00-14:00 και 18:00-20:00 και αποστολή βιογραφικών στο info@energy-solutions.gr και fivos@energy-solutions.gr

Μεσιτικό Γραφείο Εφη Τριανταφυλλίδου Κουκουζίκα