Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Εύρεση εργασίας

Ζητούνται developers και διαχειριστές συστημάτων IT στην Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες
Ημ/νία έκδοσης: 19-11-2022
Όνομα υπεύθυνου: TravelSoft
Τηλέφωνο: 2551181093
Περιγραφή

H εταιρία TravelSoft, με δραστηριότητες στους τομείς των νέων τεχνολογιών και της ανάπτυξης, με σημαντική εμπειρία στον τομέα του τουρισμού και του διαδικτυακού λογισμικού, με σημαντικό αριθμό έργων πληροφορικής προς υλοποίηση και πανελλαδική εμβέλεια δραστηριοτήτων, για το γραφείο της στην Αλεξανδρούπολη,

ΑΝΑΖΗΤΕΙ

 1. FullStackDevelopers/Προγραμματιστές εφαρμογών λογισμικού.

Αντικείμενα Απασχόλησης:

 • Προγραμματισμός εφαρμογών διαδικτύου (WebDevelopers)  

 • Σχεδιασμός ιστότοπων (WebDesigners)

 • Προγραμματιστές Βάσεων Δεδομένων (databasedevelopers)

 • Συμμετοχή στις ομάδες ανάπτυξης καινοτόμου λογισμικού στον τομέα του τουρισμού και των μεταφορών

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο πανεπιστημίου θα εκτιμηθεί

 • Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε Backed προγραμματισμό με χρήση ενός εκ των Python, PHP, NodeJs κλπ

 • Καλή Γνώση ενός εκ των React.JS, Angular.JS, JQuery, κλπ

 • Γνώσεις στη χρήση περιβαλλόντων υλοποίησης και διαχείρισης websites όπως WordPress, Django κλπ

 • Γνώση REST/JSON και/ή SOAP/XML web services.

 • Γνώση σε interfacedesign θα εκτιμηθεί.

 • Γνώση MS SQL Server,

 • Κατανόηση περιβαλλόντων ανάπτυξης όπως Git και Gitlab

 • Γνώσεις σε περιβάλλοντα ανάπτυξης ArtificialIntelligence θα εκτιμηθεί

 

 1. Διαχειριστές Συστημάτων (System Administrators).

Αντικείμενο απασχόλησης:

 • Διαχείριση και υποστήριξη server (Windows Server/LINUX, mail/web server, license server κλπ)

 • Διαχείριση και υποστήριξη δικτύων & βάσεων δεδομένων

 • Τεχνική υποστήριξη (remote and onsite user support, στήσιμο υπολογιστών, αποσφαλμάτωση τεχνικών προβλημάτων).

 • Φροντίδα για την ασφάλεια μέσω ελέγχων πρόσβασης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και τειχών προστασίας.

 • Εικονικές υποδομές (virtualization).

 • Βασικές υπηρεσίες (DNS, DHCP, NTP, VPN)

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Πτυχίο πληροφορικής (οποιασδήποτε βαθμίδας) ή συναφούς πεδίου

 2. Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση ως διαχειριστής συστημάτων

 3. Ενασχόληση με λειτουργικά συστήματα MS Windows Server, LINUX κλπ.

 4. Γνώσεις σε βάσεις δεδομένων, δίκτυα (LAN, WAN) και διαχείριση προσθηκών

 5. Γνώση ασφάλειας συστημάτων (π.χ. συστήματα ανίχνευσης εισβολών) και της δημιουργίας αντιγράφων / ανάκτησης δεδομένων

 6. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψήφιους)

Για όλες τις θέσεις:

 • Δυνατότητα ευέλικτου και περιορισμένου ωραρίου.

 • Δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας (Τηλεργασίας)

 • Δυνατότητα συνεργασίας με εξειδικευμένες εταιρείες

Αποδοχές: Προσφέρονται πακέτα αποδοχών ανάλογα με προσόντα και εμπειρία. Το σύνολο των θέσεων καλύπτεται μισθολογικά από τα ενταγμένα αναπτυξιακά & ερευνητικά προγράμματα

Πληροφορίες:

Τρόπος συνεργασίας:

 1. Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

 2. Παροχής υπηρεσιών

Τόπος εργασίας: Αλεξανδρούπολη.

Επικοινωνία:

e-mail: [email protected]

Τηλ: 2551181093