Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

12 θέματα στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας

12 θέματα στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας

25-08-2018

Την Τρίτη 28 Αυγούστου και ώρα 8 το απόγευμα, πρόκειται να λάβει χώρα η συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Η 20η Συνεδρίαση του σώματος περιλαμβάνει συνολικά 12 θέματα.
 
Διαβάστε αναλυτικά τη θεματολογία: 
 
Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
 

1. Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας   

2. Έγκριση τροποποίησης της υπ’αρίθμ. 10777/6-7-2018 σύμβασης που αφορά στην «προμήθεια ειδών παντοπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών και ειδών δεξιώσεων» ΟΜΑΔΑ 2 με τίτλο «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ορεστιάδας», προϋπολογισμού 33.193,75 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης 

3. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της Ανώνυμης Εταιρία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε.) με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ορεστιάδας»
 
Εισηγητής ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
 
4. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Φωτισμός Γηπέδου Κυπρίνου».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       
Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Βύσσας».
 
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης   
      
5. Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Έργα υποδομής στις Δ.Ε. Κυπρίνου και Τριγώνου».
 
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       
 
6. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών. 
 
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης     
 
7. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Ορεστιάδας της Δ.Ε. Ορεστιάδας με δημοπρασία.
 
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας
 
8. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Χανδρά της Δ.Ε. Ορεστιάδας με δημοπρασία.
 
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας
 
9. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δ.Ε. Τριγώνου του Δήμου. Ορεστιάδας με δημοπρασία.
 
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας
 
10. Διαγραφές – διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους.
 
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας 
 
12. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.
 
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας