Σήμερα είναι: Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020
greek english turkish
AL FARO VAMOS ΙΚΤΕΟ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

139 νέες θέσεις εργασίας στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

139 νέες θέσεις εργασίας στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

14-11-2018

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό τριάντα εννέα (139) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας, εστίασης ή σίτισης και φύλαξης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου - Νοσηλευτικής Μονάδας: Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξ/πολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη του Νομού Έβρου.

100 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Καθαριστών/στριών)

12 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Πλυντών-ριών)

12 *ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων)

15 ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όλη η προκήρυξη εδω