Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

372.000 ευρώ στο Δήμο Ορεστιάδας για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων

372.000 ευρώ στο Δήμο Ορεστιάδας για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων

25-12-2020

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, πραγματοποιήθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού 372.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το έργο περιλαμβάνει:
⦁ Διαμόρφωση χώρου οικοπέδου.
⦁ Κατασκευή οικίσκων αδέσποτων σκύλων.
⦁ Κατασκευή κτηρίου διοίκησης.
⦁ Κατασκευή περίφραξης οικοπέδου.
⦁ Σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.
⦁ Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού.
⦁ Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων κτηρίου διοίκησης.
⦁ Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
⦁ Προμήθεια αυτοκινήτου τύπου μικρού ΒΑΝ κλειστού για την περισυλλογή αδέσποτων σκύλων.

Ένα άκρως απαραίτητο και μείζονος σημασίας έργο του Δήμου Ορεστιάδας που θα επιλύσει σημαντικά προβλήματα.

"Βασικός μας στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες για τη φροντίδα και την προστασία των αδέσποτων ζώων. Ας μην ξεχνάμε, ωστόσο, ότι η ευαισθητοποίηση και η προαγωγή της φιλοζωίας αποτελούν τα σημαντικότερα όπλα καταπολέμησης του προβλήματος των αδέσποτων ζώων." αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου.