Κάτι τρέχει στον Έβρο

4 ερευνητικές ομάδες Πανεπιστημίων ήρθαν στην Αλεξανδρούπολη για την 1η συνάντηση της "FOODBIOMES"!

4 ερευνητικές ομάδες Πανεπιστημίων ήρθαν στην Αλεξανδρούπολη για την 1η συνάντηση της "FOODBIOMES"!

27-10-2021

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η 1η δια ζώσης συνάντηση εργασίας της Ερευνητικής Υποδομής με τίτλο «Υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων – FOODBIOMES» που εντάσσεται στα πλαίσια της Εθνικής Δράσης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ».

Η Ερευνητική Υποδομή "FOODBIOMES" με συντονιστή το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αποτελεί μία από τις κύριες ερευνητικές υποδομές της χώρας στον τομέα της Αγροδιατροφής, ενός τομέα που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Eθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και κύριο πυλώνα για τον Εθνικό, τον Ευρωπαϊκό, αλλά και το Διεθνή Χώρο Έρευνας, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική λειτουργία του τριγώνου της γνώσης
«Εκπαίδευση – Έρευνα – Καινοτομία».

Αντικείμενο της "FOODBIOMES" αποτελεί η ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών του μικροβιώματος σε συστήματα τροφίμων για την ενίσχυση της λειτουργικής τους δράσης και την παραγωγή νέων προϊόντων με ανώτερα ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας των τροφίμων, τη βελτίωση παραδοσιακών τεχνικών παραγωγής και μεταποίησης και την παραγωγή νέας γνώσης για την επίδραση νέων καινοτόμων συστατικών στο μικροβίωμα και εν τέλει στην υγεία του ανθρώπου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα του συντονιστή εταίρου, στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη, στις 14-16 Οκτωβρίου 2021 και συμμετείχαν ερευνητικές ομάδες από:

Α) το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Τμήμα Ιατρικής και Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ι. Κουρκουτά,
Β) το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Χημείας), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Α. Τζάκο,
Γ) το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ν. Κοψαχείλη,
Δ) το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Tμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Α. Κουτελιδάκη, και
Ε) την εταιρεία Συμβούλων «ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» με Υπεύθυνο τον κ. Π. Πανά.

Θέματα συζήτησης αποτέλεσαν η οργάνωση και ο στρατηγικός σχεδιασμός της Ερευνητικής Υποδομής, ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του 1ου έτους υλοποίησης του έργου, καθώς και ο προγραμματισμός και σχεδιασμός κοινών συνεργατικών ερευνητικών δράσεων, με έμφαση στην παραγωγή καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων των οποίων η αποτελεσματικότητα θα μελετηθεί μέσω κλινικών μελετών.