Σήμερα είναι: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
greek english turkish
Δερέμπεης μικρό ALL4U ΙΚΤΕΟ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

«Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι» & ακόμη 22 θέματα στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ Ορεστιάδας

«Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι» & ακόμη 22 θέματα στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ Ορεστιάδας

20-01-2019

Την προσεχή Τρίτη 22 Ιανουαρίου στις 8 το απόγευμα πρόκειται να λάβει χώρα η 1η Συνεδρίαση του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για το 2019.

Η συνεδρίαση περιλαμβάνει συνολικά 23 θέματα.
 
Δείτε τα θέματα αναλυτικά:
 
1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας –  σύσταση νέων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ιδίων κλάδων και κατηγοριών και ιδίου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και  Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας», στο πλαίσιο του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης Ν.4583/212Α/18.12.2018 Αρ.91, ήτοι στις 18.12.2018.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης   
 
2. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,  σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/27-8-2018) και ισχύει.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας
 
3. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2019. 
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης   
 
4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης 
           
5. Καθορισμός ΚΑΕ προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής. 
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας
 
6. Καθορισμός Πιστωτικού Ιδρύματος που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος για άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού που ανήκει στο Δήμο για την παγία προκαταβολή 2019.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας
 
7. Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης   
 
8. Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Κομάρων πολιτιστικής εκδήλωσης με θέμα:  «Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι και στην ιστορία του» στις 03.02.2019 την Τοπική Κοινότητα Κομάρων, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης   
 
9. Έγκριση διοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας του εθίμου του Τρύφωνα στην Τοπική Κοινότητα Δικαίων στις 31.01.2019 και 01.02.2019, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης   
 
10. Έγκριση για την καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 242 παρ. 1 Ν.3463/2006).
Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης   
 
11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στην Επιτροπή Εκτίμησης Ζώων.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης
 
12. Γνωμοδότηση σχετικά με την μετάθεση δρόμου σε υπάρχον λατομείο στη θέση Παλιοκλήσι Πετρωτών.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης   
   
13. Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2018».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 
     
14. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις στις Δ.Ε. Ορεστιάδας – Κυπρίνου 2017».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης   
   
15. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση Πάρκου Β. Κυριακίδη».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       
 
16. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Βύσσας (Αποπεράτωση)».   
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης     
 
17. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης Τ.Κ. Πενταλόφου με περιοχή Μπάρας Τριγώνου Δήμου Ορεστιάδας».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 
     
18. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 478/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης   
   
19. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Φωτισμός γηπέδου Κυπρίνου».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 
        
20. Έγκριση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οδού.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 
        
21. Μεταφορά ιστού από Κυπρίνο σε Δίλοφο για τοποθέτηση σημαίας.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης 
 
22. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.   
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης   
   
23. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας