Σήμερα είναι: Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020
greek english turkish
VAMOS ALL4U SOHO

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Αλεξανδρούπολη: Νέα τμήματα από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Αλεξανδρούπολη: Νέα τμήματα από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

29-11-2019

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (1) 50
Αθλητισμός και διατροφή  25
Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25
Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
Βασικά Γερμανικά Α1 50
Βασικά Τούρκικα Επιπέδου Α1 50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 10:00 ΕΩΣ 13:00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΩΣ 06-12-2019

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ. : 2551350088-89
Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (δίπλα στο Σύλλογο αιμοδοτών) Παλιό Δημαρχείο

Email: diaviou@alexpolis.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.