Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

ΑΜΘ: Τι ισχύει με τις σχολές οδήγησης - Ποιες κατηγορίες αναστέλλουν τη λειτουργία τους

ΑΜΘ: Τι ισχύει με τις σχολές οδήγησης - Ποιες κατηγορίες αναστέλλουν τη λειτουργία τους

12-11-2020

Ο Σύνδεσμος Εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημέρωσε με σχετική του ανακοίνωση για το τι ισχύει με τις σχολές οδήγησης τώρα που είναι σε ισχύ το lockdown τουλάχιστον μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, αναφέρει και ενημερώνει ότι «αναστέλλεται η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση καθώς και οι θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β και ΒΕ.

Αντίθετα επιτρέπεται η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση καθώς και οι θεωρητικές πρακτικές εξετάσεις των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, καθώς και η περιοδική κατάρτιση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών.

Απαραίτητη προϋπόθεση η τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Επίσης παρατείνεται για τρεις μήνες η ισχύς:

Αδειών οδήγησης που λήγουν αυτό το διάστημα
Πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας ΠΕΙ
Δελτίων Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών (ΔΕΕ)
Ιατρικών Πιστοποιητικών
Σε περίπτωση μη τήρησης των υγειονομικών μέτρων από τις σχολές οδηγών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.000ευρώ για πρώτη παράβαση και 2.000 ευρώ για δεύτερη παράβαση».

εφημερίδα Χρόνος