Σήμερα είναι: Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020
greek english turkish
ΚΡΟΝΟΣ ALL4U ΙΚΤΕΟ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ανακοίνωση για τη μεταφορά φοιτητών του Δ.Π.Θ. στα πλαίσια αναστολής του εκπαιδευτικού έργου, λόγω πρόληψης από τον Covid-19

Ανακοίνωση για τη μεταφορά φοιτητών του Δ.Π.Θ. στα πλαίσια αναστολής του εκπαιδευτικού έργου, λόγω πρόληψης από τον Covid-19

13-03-2020

Μετά την αναστολή του εκπαιδευτικού έργου λόγω του Covid-19, σxετικά με τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι εκτελούνται τα ημερήσια δρομολόγια από 11 Μαρτίου 2020 μέχρι νεωτέρας ως εξής:

ΚΟΜΟΤΗΝΗ (15 δρομολόγια)
7:00 - 9:15 - 11:00 - 13:00 - 13:30- 14:00- 15:00-16:00- 17:00- 18:00- 19:00(2)- 20:00- 21:30- 23:30

ΞΑΝΘΗ (6 δρομολόγια)
11: 00, 13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 23:00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (5 δρομολόγια)
12:15, 13:15, 14:15, 18:15,19:15