Σήμερα είναι: Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020
greek english turkish
VAMOS SOHO ΙΚΤΕΟ

Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Αρχίζει στις 20 Αυγούστου η κυνηγετική περίοδος

Αρχίζει στις 20 Αυγούστου η κυνηγετική περίοδος

08-08-2017

Στις 20 Αυγούστου ξεκινά και φέτος η κυνηγετική περίοδος.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη ελέγχου της κυνηγετικής δραστηριότηταςέτσι ώστε να τηρούνται οι όροι αειφορίας και δικαίου και η κυνηγετική δραστηριότητα να συμβάλει και στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη. 

Στα ίδια επίπεδα είναι τα καθοριζόμενα τέλη των κυνηγών προς το Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία ανάλογα με τη χωρική εμβέλεια της άδειας θήρας καθορίζονται στα:
· 10 € για την τοπική άδεια (χωρικά όρια Νομού)
· 30 € για την περιφερειακή άδεια (χωρικά όρια Κυνηγετικής Ομοσπονδίας) και
· 60 € για τη γενική άδεια θήρας (όλη η χώρα).

Ίδιες παραμένουν και οι εισφορές των κυνηγών προς τις αναγνωρισμένες και συνεργαζόμενες με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικές Οργανώσεις, οι οποίες καθορίζονται στα 60 € ανά κυνηγό. Από το ποσό αυτό:
· 5 € κατανέμονται στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες
· 14,9 € κατανέμονται στους Κυνηγετικούς Συλλόγους
· 40,1 € κατανέμονται στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας η οποία έχει και την υποχρέωση της λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.

Υπενθυμίζεται ότι οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι και Ομοσπονδίες είναι υποχρεωμένες να δαπανούν ποσό μεγαλύτερο του 50% από τις παραπάνω εισφορές και τέλη σε φιλοθηραματικές δράσεις, ενώ για την Κυνηγετική Συνομοσπονδία αυτή η υποχρέωση ανέρχεται στο 95%.

Όσον αφορά τις γενικές ρυθμίσεις, απαγορεύεται το κυνήγι:

1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής

2. Στα εκτροφεία θηραμάτων

3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας

4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών

5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής

6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές

7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ 414985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012) και ισχύει.

8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών

9. Σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.

10. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

Στις γενικές ρυθμίσεις, επίσης, περιέχεται η απαγόρευση αγοραπωλησίας όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.