Σήμερα είναι: Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020
greek english turkish
SOHO ΚΡΟΝΟΣ Δερέμπεης μικρό

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Δείτε πόσο καθαρό είναι το νερό που πίνετε με ένα κλικ!

Δείτε πόσο καθαρό είναι το νερό που πίνετε με ένα κλικ!

26-09-2019

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. έχει αναπτύξει και θέσει σε λειτουργία εδώ δύο περίπου χρόνια, Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Πρόκειται για ένα διαδικτυακό σύστημα που επιτρέπει στους φορείς ύδρευσης την καταχώριση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων του πόσιμου νερού. Αποτελεί ένα εργαλείο συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε εφαρμογή του ευρωπαϊκού και εθνικού θεσμικού πλαισίου, τόσο για τους πολίτες όσο και για το Υπουργείο Υγείας και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Υγείας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι Δ.Ε.Υ.Α. και οι υπόλοιποι φορείς ύδρευσης έχουν πλέον τη δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων πόσιμου νερού στο Πληροφοριακό Σύστημα της 'Ενωσης. Για κάθε δειγματοληψία τηρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία μέτρησης (χωροταξικός προσδιορισμός, χρονολογικά στοιχεία δειγματοληψίας και καταχώρισης, εργαστήριο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η ανάλυση, μέθοδος μέτρησης παραμέτρου, τιμές και επιτρεπτά όρια, στοιχεία αβεβαιότητος και μεταβλητότητας της μέτρησης κ.α.).

Σήμερα στο Πληροφορικό Σύστημα το οποίο έχει αναγνωρισθεί θεσμικά από το Υπουργείο Υγείας, συμμετέχουν 96 Δ.Ε.Υ.Α., 3 Δήμοι που δεν διαθέτουν Δ.Ε.Υ.Α. και η Ε.Υ.Α.Θ. Μάλιστα, το Υπουργείο Υγείας με σχετική εγκύκλιό του πρότεινε την συμμετοχή όλων των παρόχων υπηρεσιών ύδρευσης (Δήμοι, Δ.Ε.Υ.Α., Ε.ΥΔ.Α.Π., Ε.Υ.Α.Θ. κλπ) της χώρας στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α..
Πρόσφατα η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ανέπτυξε ειδική εφαρμογή στο Πληροφοριακό Σύστημα με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την ποιότητα του νερού που καταναλώνουν σε μια περιοχή, είτε αυτοί διαμένουν στην περιοχή αυτή είτε την επισκέπτονται.

Με βάση την εφαρμογή οι πολίτες μπορούν πλέον να αποκτήσουν ελεύθερη πρόσβαση σε στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα δεδομένα αυτά παρέχονται στους πολίτες με εύκολα αναγνώσιμη και κατανοητή μορφή μέσα από την ιστοσελίδα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

https://edeya.gr/

Τα δεδομένα που προβάλλονται στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση αφορούν αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων που έχει καταχωρίσει ο φορέας ύδρευσης.

Η παραπάνω εφαρμογή θα συμβάλλει στη βελτίωση του Πληροφοριακού Συστήματος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. προς την κατεύθυνση της αξιόπιστης ενημέρωσης των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των τουριστών, για την ποιότητα του πόσιμου νερού στη χώρα μας ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στην κατανάλωση του νερού βρύσης.

Δείτε πόσο καθαρό είναι το νερό που πίνετε με ένα κλικ εδώ.