Κάτι τρέχει στον Έβρο

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Ακυρώθηκε ο προϋπολογισμός του 2020

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Ακυρώθηκε ο προϋπολογισμός του 2020

27-12-2019

Αποδεκτή έγινε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης  η προσφυγή του επικεφαλής της παράταξης «Πόλη και Πολίτες» κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Συγκεκριμένα η απόφαση της Αποκεντρωμένης η οποία δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια αναφέρει: "Αποδεχόμαστε, την από 29-11-2019 (ημερομηνία εισόδου στην υπηρεσία μας) προσφυγή του δημοτικού συμβούλου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη κατά της αριθμ. 563/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με την α) έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και β) έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2020 του δήμου Αλεξανδρούπολης και ακυρώνουμε αυτήν για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης. Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε εντός (1) ενός μηνός από την κοινοποίηση αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, που εδρεύει στην οδό Παρασίου 4 Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή".

Για τον λόγο αυτό τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης θα συνεδριάσουν την ερχόμενη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου  στις 17:00 με μοναδικό θέμα την Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 και β)Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Οικονομικού Έτους 2020 του   Δήμου Αλεξανδρούπολης.