Κάτι τρέχει στον Έβρο

Δια ζώσης πλέον για όσους είναι εμβολιασμένοι θα συζητιούνται τα θέματα του ΔΣ.
Δια ζώσης πλέον για όσους είναι εμβολιασμένοι θα συζητιούνται τα θέματα του ΔΣ.

Δια ζώσης το ΔΣ του Δήμου Αλεξανδρούπολης - Συνεδριάζει με 10 θέματα

15-09-2021

Σήμερα, Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, στις 18:00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 18η Τακτική συνεδρίαση του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης και καλούνται τα μέλη προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης ή συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Αποδοχή παραιτήσεων μελών της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης και αντικατάστασή τους (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση των επταμελών Σχολικών Συμβουλίων, (σε εφαρμογή του άρθρου 107 του Ν. 4823/2021) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο “Αστική αναζωογόνηση βορείου τμήματος Αλεξανδρούπολης και επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων” στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ “, στον Άξονα Προτεραιότητας “Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών” (Εισηγ. κ. Χρυσοχοΐδου Δ.)

Αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (Ν. 4759/2020) στο ΟΤ 513-512 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

Τροποποίηση της 22/2020 αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, βάσει των διατάξεων των άρθρων 7,8,9 του Π.Δ. 270/81 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

Έγκριση της Σιωπηρής Παράτασης μίσθωσης ακινήτου για λειτουργία του ΒΙΟΑΓΡΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Γ΄ δόσης 2021 (Γ΄X.E 2021) των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)

Μετεγκατάσταση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο παράρτημα του 3ου Γυμνασίου (πρώην ΠΕΚ) (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)

Παραχώρηση αιθουσών του 4ου ΕΠΑΛ του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)

Αναβάλλεται και δε θα συζητηθεί το θέμα:

Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί της σύστασης Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης ¨Δ.Ε.Κ.Α.Δ.Α.¨, με την τροποποίηση-συμπλήρωση της 167/2020 σχετικής απόφασης Δ.Σ., μετά την αριθμ. πρωτ. 12608/22-09-2020 αναπομπή αυτής από τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

Σημειώνεται ότι: Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι θα συμμετέχουν, μέσω τηλεδιάσκεψης, παρακαλούνται να κάνουν χρήση των κωδικών, όπως αυτοί θα αποσταλούν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e–meeting.