Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Διδυμότειχο: Νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ δήμου και ΔΕΥΑΔ

Διδυμότειχο: Νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ δήμου και ΔΕΥΑΔ

05-05-2016

Τη σύναψη νέας προγραµµατικής σύμβασης, αποφάσισε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο, µεταξύ δήμου ∆ιδυµοτείχου και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ∆ιδυµοτείχου (∆.Ε.Υ.Α.∆.) για την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «Βελτίωση ύδρευσης πόλης ∆ιδυµοτείχου και οικισμών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2014 – 2020, την εκτέλεση του σε περίπτωση επιλογής του και επίσης τη συνδρομή στη ∆.Ε.Υ.Α.∆. για τις διαδικασίες χρηματοδότησης και πληρωμής του.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.565.000 ευρώ ενώ η συγκεκριμένη πράξη αφορά στην κατασκευή νέου σύγχρονου αντλιοστασίου 165 τ.μ., παρακείµενου στο υπάρχον, έτσι ώστε να µη διακοπεί η υδροδότηση της πόλης κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Επίσης προβλέπονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την ορθή εγκατάσταση του πάσης φύσεως ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, αντικατάσταση του εξοπλισµού της Γ5 γεώτρησης, λόγω αλλαγής των υδραυλικών δεδοµένων λειτουργίας της µε την αντίστοιχη υποβρύχια αντλία, αποσύνδεση των προσαγωγών από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις Γ2, Γ3, Γ4 και Γ5 από το υπό κατάργηση παλαιό αντλιοστάσιο µεταφοράς και σύνδεση στο νέο αντλιοστάσιο και τέλος, αντικατάσταση τµήµατος περίπου 715 m, του διπλού καταθλιπτικού προσαγωγού που συνδέει το αντλιοστάσιο Βάλτου µε την κεντρική δεξαµενή Παταγής.

Πηγή: ert.gr, Δήμητρα Παρασκευοπούλου