Κάτι τρέχει στον Έβρο

Έβρος: Έρχονται προσλήψεις στα "ΚΕΠ" Κοινωνικής Οικονομίας

Έβρος: Έρχονται προσλήψεις στα "ΚΕΠ" Κοινωνικής Οικονομίας

01-03-2018

Το «πράσινο φως» για την πρόσληψη τουλάχιστον 280 νέων υπαλλήλων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) έδωσε το υπουργείο Εργασίας.

Συνολικά θα ιδρυθούν 140 Κέντρα Στήριξης και Ενημέρωσης σε όλη τη χώρα.

Καθένα από τα κέντρα θα προσλάβει «τουλάχιστον δύο υπαλλήλους, πλήρους απασχόλησης, για 18 μήνες».

Το νέο προσωπικό θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα τυπικά προσόντα.

  • 1ος υπάλληλος – Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικών Επιστημών, συναφές μεταπτυχιακό, διετή επαγγελματική εμπειρία, γνώση χειρισμού Η/Υ
  • 2ος υπάλληλος – Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εμπειρία ενός έτους στη συμβουλευτική επιχειρήσεων, χρήση χειρισμού Η/Υ

Η χρηματοδότηση για την ίδρυση των Κέντρων Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και η μισθοδοσία του νέου προσωπικού θα καλυφθεί από πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Πατώντας το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» διαβάστε τον αναλυτικό πίνακα με την κατανομή των κέντρων ανά περιφέρεια και νομό.