Κάτι τρέχει στον Έβρο

Έβρος: Σημαντική αύξηση σε συλλήψεις πράσινου σκουληκιού στις φερομονικές παγίδες - Οδηγίες προς τους αγρότες

Έβρος: Σημαντική αύξηση σε συλλήψεις πράσινου σκουληκιού στις φερομονικές παγίδες - Οδηγίες προς τους αγρότες

15-08-2019

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία των βαμβακοφυτειών τους.

Να σημειωθεί ότι παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση σε συλλήψεις πράσινου σκουληκιού στις φερομονικές παγίδες.
Κάτι που  σημαίνει ότι η δεύτερη γενιά βρίσκεται σε επικίνδυνη εξέλιξη και ο κύριος όγκος της προσβολής αναμένεται στις ημέρες που ακολουθούν.

Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να παρακολουθούν την εξέλιξη της προσβολής κάθε 2-3 μέρες για τη διαπίστωση αβγών και προνυμφών 2ης γενιάς (γενεά του Αυγούστου).
Η γενιά αυτή είναι η πιο ζημιογόνα και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Το κατώτατο όριο προσβολής για να επέμβουμε είναι τέσσερις (4) προνύμφες πρώτου και δεύτερου σταδίου (δηλαδή μεγέθους έως ένα (1) εκατοστό) στα εκατό (100) βαμβακόφυτα ή μία (1) νεαρή προνύμφη σε 1,5 μέτρου επί της γραμμής κατά μέσο όρο.

Οι βαμβακοπαραγωγοί μόνο αν διαπιστωθεί υπέρβαση του κατώτατου προαναφερόμενου ορίου πρέπει να επέμβουν με διενέργεια ψεκασμών χρησιμοποιώντας τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα (όπως αυτά αναφέρονται στην Ηλεκτρονική βάση Υ.Π.Α.Α.Τ.).
Συστήνονται κατά προτεραιότητα:
Α) Τα βιολογικά εντομοκτόνα
Β) Τα χημικά-εκλεκτικά εντομοκτόνα και
Γ) Τα χημικά μη εκλεκτικά (ευρέως φάσματος) υπό την προϋπόθεση ότι προκύπτει ανάγκη επαναληπτικών επεμβάσεων.

Για τη διαχείριση της ανθεκτικότητάς του πράσινου στα εντομοκτόνα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντομοκτόνα διαφορετικής δράσης και διαφορετικής χημικής ομάδας.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδειχθεί στις αναβλαστημένες τρυφερές φυτείες που πλήγηκαν από χαλάζι, στις όψιμες αλλά και σε αυτές που γειτνιάζουν με φυτείες μηδικής και αραβόσιτου διότι αυτές είναι πιο επικίνδυνες για να προσβληθούν από το πράσινο σκουλήκι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΜΕ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τόσο επειδή ο πράσινος σκώληκας κυρίως δραστηριοποιείται κατά τις βραδινές ώρες, όσο και για την ασφάλεια των μελισσών, οι ψεκασμοί θα πρέπει να διενεργούνται μετά τη δύση του ηλίου.
Πριν από κάθε ψεκασμό θα πρέπει να ειδοποιούνται οι μελισσοκόμοι για την ασφάλεια των μελισσοσμηνών.
Τα ακροφύσια και τα μπεκ των ψεκαστικών θα πρέπει να εξασφαλίζουν διαβροχή όλου του φυτού και όχι μόνο το πάνω μέρος αυτού
Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες ορθής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.