Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Επίδομα θέρμανσης: Δείτε τα ακριβή ποσά που θα πιστωθούν στους λογαριασμούς σας

Επίδομα θέρμανσης: Δείτε τα ακριβή ποσά που θα πιστωθούν στους λογαριασμούς σας

28-01-2021

Μετά από σχετική έρευνα σας παραθέτουμε αναλυτικά στοιχεία, πίνακες, συντελεστές & ΦΕΚ, ώστε να γνωρίζετε τα ακριβή ποσά που θα πιστωθούν στους λογαριασμούς σας την Παρασκευή 29/1/2021 και τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Το ύψος του επιδόματος της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α. 1275/17.12.2020 (Β’ 5576) απόφασης για αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της άνω απόφασης και προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου (δείτε το ΦΕΚ εδώ: https://bit.ly/3a7nJsi).


Το επίδομα που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των ογδόντα (80) ευρώ ούτε να υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ.

Βρείτε τον συντελεστή της περιοχής σας πατώντας εδώ: https://bit.ly/2KROaJK

Ενδεικτικά οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης μπορούν να το υπολογίσουν ως εξής:

Ο συντελεστής Αλεξανδρούπολης είναι 0,79. Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής: 220*0,79 = 173.8€, αυτό είναι το ποσό που μας εγκρίθηκε.

  • Εάν έχουμε και 1 ανήλικο υπολογίζουμε: 173.8€ + 10%= 191.18€
  • Εάν έχουμε και 2 ανήλικα υπολογίζουμε: 173.8€ + 20%= 208.56€
  • Εάν έχουμε και 3 ανήλικα υπολογίζουμε: 173.8€ + 30%= 225.94€
  • Ομοίως αν έχουμε 4 ανήλικα προσθέτουμε 40% κτλ

Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να έχετε κάνει επικαιροποίηση τον λογαριασμό iban στην νέα ειδική φόρμα που έχει ανοίξει στο προφίλ σας στο taxisnet (δείτε φωτογραφία παρακάτω).