Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
VODAFONE

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Επίσκεψη της Λέσχης Αλεξανδρουπολιτών στο USNS YUMA

Επίσκεψη της Λέσχης Αλεξανδρουπολιτών στο USNS YUMA

01-08-2020

Με πρωτοβουλία του προέδρου της Λέσχης Αλεξανδρουπολιτών κ. Μανδάνη Νικόλαου και με σκοπό την ανάδειξη της τοπικής φιλοξενίας κατά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε έμπροσθεν από το Αμερικανικό ταχύπλοο USNS YUMA, προσφέρθηκαν στον Κυβερνήτη και τα μέλη του πληρώματος καλάθια με τοπικά προϊόντα η επαιτεική έκδοση του φωτογραφικού λευκώματος της Λέσχης και αναμνηστικό κάδρο με αρχειακή φωτογραφία "Ντεντεαγατς".

Ο κυβερνήτης του σκάφους με τη σειρά του, ευχαρίστησε εγκάρδια για την ευγενική χειρονομία και ανταπέδωσε με αναμνηστικά δώρα του πλοίου.

Λόγω των εφαρμοζόμενων υγειονομικών μέτρων μέχρι πρότινος απαγορεύονταν η έξοδος του πληρώματος από του κιγκλιδώματος του σκάφους ενώ προσφάτως επετράπη ελεγχόμενη έξοδος μόνο για υπηρεσιακούς λόγους.

Το Αμερικανικό ταχύπλοο πρόκειται να παραμείνει μέχρι τα μέσα Αυγούστου στην Αλεξανδρούπολη ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι σύντομα πρόκειται να επισκεφθεί την πόλη εκ νέου αντίστοιχο πλοίο του Αμερικανικού Ναυτικού.

Λίγα λόγια για την Λέσχη Αλεξανδρουπολιτών:
Η Λέσχη δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα και δεν είναι κερδοσκοπικό Σωματείο, λειτουργεί με βάση τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη και αποβλέπει:

Στη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των καταγόμενων ή διαμενόντων Δημοτών του προ της επέκτασης του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, ήτοι της έδρας του Δήμου και των οικισμών αυτού Νέας Χιλής, Παλαγίας, Μαϊστρου, Αμφιτρίτης, Απαλού και Αγνάντιας.

Στην ανάδειξη της ιστορικότητας, γεωστρατηγικότητας και αναπτυξιακής πορείας της πόλης της Αλεξανδρούπολης.

Στη δημιουργία τοπικών επιτροπών συνεργασίας και πληροφόρησης για την παροχή τεχνικής, επιστημονικής και νομικής βοήθειας σε πρωτοβουλίες τοπικού χαρακτήρα σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, οικονομικής και οικιστικής ανάπτυξης, προστασίας περιβάλλοντος, ορθολογικής διαχείρισης φυσικών πόρων και εναλλακτικής ανάπτυξης της περιβάλλουσας την πόλη φύσης.