Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
VARTAN

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Φέρες: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις ζημιάς από χαλάζι και βροχή

Φέρες: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις ζημιάς από χαλάζι και βροχή

20-08-2019

Η Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ της Δ.Ε. Φερών (Φέρες, Πόρος, Καβησός, Αρδάνιο, Μοναστηράκι, Δορίσκος,) του Δήμου Αλεξ/πολης, έκανε αναγγελία για ΧΑΛΑΖΙ (Δευτεραίον αίτιο ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ) στις 17/08/2019.

Οι καλλιεργητές που έχουν υποστεί ζημία σε καλλιέργειές τους, μπορούν να υποβάλλουν Δήλωση Ζημίας από της 19-08-2019 έως και της 02-09-2019 στην Ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ της Δ.Ε. Φερών, στο Δημοτικό Κατάστημα Φερών, του Δήμου Αλεξ/πολης.

Μετά την λήξη της προθεσμίας καμία Δήλωση Ζημίας δεν γίνεται δεκτή.