Κάτι τρέχει στον Έβρο

Η 24η Πανέβρια Αγροτική Έκθεση Φερών & άλλα 14 θέματα στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο

Η 24η Πανέβρια Αγροτική Έκθεση Φερών & άλλα 14 θέματα στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο

05-08-2019

Σήμερα Δευτέρα 5 Αυγούστου στις 19:00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η 24η Συνεδρίαση του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, εντός του κτηρίου της Δημοτικής Αρχής.

Ανάμεσα στα 15 θέματα της συνεδρίασης είναι και η Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση της 24ης Πανέβριας Αγροτικής Έκθεσης Φερών με εισηγητή τον Ν. Γκότση.

Αναλυτικά και τα 13 θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Έγκριση επιχορηγήσεων και συνδιοργανώσεων με Συλλόγους (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

2. Έγκριση χωροθέτησης του Νέου Κοιμητηρίου Χιλής (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους, λόγω εσφαλμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ.(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

4. Καθορισμός θέσεων σημείων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή Ποτιστρών Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξανδρούπολης»(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Βάσης Γλυπτού Καραβιού» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

7. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή δεξαμενής Αισύμης για κτηνοτροφία» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Δημιουργία Πάρκου για δεσποζόμενους σκύλους» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

9. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας για την επαύξηση ισχύος της υπ' αριθμ. 22035035 παροχής ρεύματος της πλατείας Νίψας (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

10. Λογιστική τακτοποίηση δαπάνης κατάπτωσης εγγυητικής 8193 (ΔΕΔΔΗΕ) και εξόδων αυτής λόγω μη έναρξης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα (Εισηγ. κ. Φαλέκας Ιωαν.)

11. Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση της 24ης Πανέβριας Αγροτικής Έκθεσης Φερών (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

12. Έγκριση της 70/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης», ''ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ'', σχετικά με την ''7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019''. (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

13. Έγκριση της 71/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης», ''ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ'', σχετικά με την ''Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2019 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμου''. (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

14. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Εισηγ. κ. Χατζηαναγνώστου Κ.)

15. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης της ΔΙΑΑΜΑΘ για το έτος 2020 (Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)