Σήμερα είναι: Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020
greek english turkish
ΙΚΤΕΟ SOHO Δερέμπεης μικρό

Κάτι τρέχει στον Έβρο

H απάντηση του Πρύτανη του ΔΠΘ
H απάντηση του Πρύτανη του ΔΠΘ

H απάντηση του Πρύτανη του ΔΠΘ - Tι αναφέρει για τη σύζυγό του

13-04-2017

Μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σχετικά με την πειθαρχική δίωξη του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. Α. Καραμπίνη από τον Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου, έρχεται καινούρια ανακοίνωση αυτή τη φορά από τον ίδιο κ. Καραμπίνη.

Ο κ. Καραμπίνης μέσα από τη συγκεκριμένη ανακοίνωση αναφέρει πως ουδέποτε συμμετείχε, η σύζυγός του, σε κάποιο εταιρικό σχήμα με τον συγκεκριμένο ανάδοχο των συμβάσεων σίτισης είτε με οποιοδήποτε άλλο πάροχο σίτισης των φοιτητών του Δ.Π.Θ..

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την ανακοίνωση: 

Επειδή με την με αρ. πρωτ. Φ.120.67/ΕΜΠ/1759/Ζ2/07.04.2017 Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία αποφασίστηκε η παραπομπή μου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του ΔΕΠ των Α.Ε.Ι., όπως και με την υπ’ αριθμ. 19/Α/2017 Έκθεση Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αντίστοιχα, ενδεχομένως να δημιουργείται τεχνηέντως και συνειδητά η εντύπωση ότι η σύζυγος μου συμμετείχε σε συνδεδεμένες εταιρείες ή άλλως κοινές με τον ανάδοχο των συμβάσεων σίτισης των φοιτητών του Δ.Π.Θ., σας δηλώνω ότι η σύζυγος μου ουδέποτε συμμετείχε σε κάποιο εταιρικό σχήμα με τον συγκεκριμένο ανάδοχο των συμβάσεων σίτισης είτε με οποιοδήποτε άλλο πάροχο σίτισης των φοιτητών του Δ.Π.Θ.

Η μόνη εταιρική σχέση που είχε συνάψει προ ετών, για μικρό χρονικό διάστημα και με πολύ μικρό ποσοστό μετοχών ήταν με τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Σιμόπουλο και με αντικείμενο όλως διαφορετικό με αυτό της σίτισης (εταιρεία φωτοβολταικών), εταιρεία η οποία ουδέποτε λειτούργησε και η οποία έπαυσε να υπάρχει από το 2011.