Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Η νέα Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Η νέα Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

21-01-2020

Την 17η Ιανουαρίου 2020, συγκροτήθηκε σε Σώμα η νέα Διοίκηση του 1ου Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), που προέκυψε από τις εκλογές της 15ης Δεκεμβρίου 2019.

Με την υπ' αριθμ. 1η/17-01-2020 Πράξη της τοπικής διοίκησης, η σύνθεση της νέας Τοπικής Διοίκησης έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Δράκος Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Λάπατας Αθανάσιος
Γεν. Γραμματέας: Δραγανίδης Πασχάλης
Οικ. Επόπτης: Παύλου Θεόδωρος
Μέλη:
Μήτσικας Ιωάννης
Βαρζόπουλος Ευάγγελος
Κάλλιας Παντελεήμων