Κάτι τρέχει στον Έβρο

Η Ορεστιάδα «σερφάρει» σε 65 νέα δημόσια σημεία σύνδεσης στο ίντερνετ

Η Ορεστιάδα «σερφάρει» σε 65 νέα δημόσια σημεία σύνδεσης στο ίντερνετ

27-12-2018

Yπογράφηκε η σύμβαση για προμήθεια και εγκατάσταση νέου ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο στην Ορεστιάδα.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 170.000 €, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση νέου ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης στο internet σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Ορεστιάδας.

Σκοπός της προμήθειας είναι η δημιουργία υποδομής, ώστε μελλοντικά να μπορέσει ο Δήμος να ενσωματώσει εφαρμογές «έξυπνης πόλης» που θα ενισχύσουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με προσανατολισμό στην απλοποίηση των διαδικασιών με στόχο την ευελιξία σε επίπεδο εσωτερικής διακυβέρνησης και διαχείρισης της πληροφορίας και στην διευκόλυνση και ενίσχυση της ροής πληροφορίας από την κοινότητα σε θέματα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, προβλημάτων οδικού δικτύου, κίνηση δημοτικών οχημάτων, κ.ο.κ.

Ακόμη, το αντικείμενο της προμήθειας είναι η υλοποίηση δικτύου ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο συνολικά εξήντα πέντε (65) σημείων (Hotspots), μέσω ευρυζωνικών υποδομών, σε πολυσύχναστους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους του Δήμου Ορεστιάδας.