Κάτι τρέχει στον Έβρο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις & 19 ακόμη θέματα στο Δ.Σ Αλεξανδρούπολης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις & 19 ακόμη θέματα στο Δ.Σ Αλεξανδρούπολης

03-02-2020

Την προσεχή Τετάρτη 05  Φεβρουαρίου στις 6:00 το απόγευμα πρόκειται να λάβει χώρα η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, στο κτήριο της Δημοτικής Αρχής.

Ανάμεσα στα 20 συνολικά θέματα που θα συζητηθούν βρίσκεται και το θέμα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  με εισηγητή τον κ. Βουρδόλη Θ.

Αναλυτικά τα θέματα είναι τα εξής:

1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις

2. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, βάσει των διατάξεων των άρθρων 7,8,9 του Π.Δ. 270/81 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3. Τροποποίηση της 552/2020 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός μελών του Δ.Σ. της Ιδιότυπης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας με την επωνυμία "Δημοτικό Ραδιόφωνο Φερών"»(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

4. Τροποποίηση της 5/2020 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Συγκρότηση "Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών" για το έτος 2020» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

5. Αντικατάσταση εκπροσώπων στην Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) Ροδόπης-Έβρου (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

6. Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης αγροτεμαχίων των οικισμών Φερών, Μοναστηρακίου και Μελίας της Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)

7. Εξέταση αίτησης της Κυρίου Μαρίας του Σωτηρίου για παράταση μίσθωσης και έγκριση ή μη της εκ νέου εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων του οικισμού Αρδανίου (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)

8. Αποδοχή αρμοδιοτήτων συντήρησης τμημάτων οδικού φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών λόγω έγκρισης επέκτασης σχεδίου πόλης (Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)

9. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων 50 κ. εκ. στον Μαρμαρά Γεώργιο, για κατάστημα στην οδό Λ. Δημοκρατίας 76 (Εισηγ. κ. Λυμπερίδου Φ.)

10. Απολογισμός δραστηριοτήτων ¨Κέντρου Δια Βίου Μάθησης¨ έτους 2019 (Εισηγ. κ. Τριανταφυλλοπούλου Αλ.)

11. Έγκριση σύναψης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Σαμοθράκης» (Εισηγ. κ. Κασκαμπάνης Δ.)

12. Έγκριση σύναψης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης για την υποστήριξη υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σαμοθράκης ετών 2020-2023 και τις διαδικασίες ωρίμανσης, επίβλεψης και παραλαβής μηχανολογικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (πλην έργων και λοιπών δράσεων ΕΣΠΑ) (Εισηγ. κ. Κασκαμπάνης Δ.)

13. Ορισμός και αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στα όργανα παρακολούθησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης (Εισηγ. κ. Κασκαμπάνης Δ.)

14. Αποδοχή παραχώρησης προς χρήση άνευ οικονομικού ανταλλάγματος του με αριθ. κυκλοφορίας ΜΕ 92832 αυτοκινούμενου σαρώθρου από τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, από 01-01-2020 έως 31-12-2022 (Εισηγ. κ. Ουσταδάκης Δ.)

15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης ΑΕ (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

16. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Ανακαίνιση χώρου πρώην δημοτικού σχολείου Κίρκης" (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

17. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Ανακατασκευή πρώην δημοτικού σχολείου στον οικισμό Κοίλα της δημοτικής ενότητας Φερών" (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

18. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)

19. Αποδοχή ή μη του πρακτικού Νο1/2019 της Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας (Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)

20. Αποδοχή ή μη του πρακτικού Νο2/2019 της Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας (Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)